Децата учат най-често и лесно, когато наблюдават своето семейство. Ето защо първите 7 години от детското развитие са от изключително важно значение. Децата следват модела на мислене на своите родители. 


За да се направи аналогия може да се даде следният пример. За построяването на голяма сграда е необходима много здрава основа, така че останалата част от сградата да може да стои висока и здрава в продължение на много години. Ако основата не е здрава, сградата ще рухне. По същия начин може да се опише развитието на детето. Ако семейството не даде много добра основа на детето си, неговото оцеляване ще бъде затруднено.


Трябва да се знае, че децата са като гъбите - попиват всичко, което чуват и виждат. Така че те виждат отношението на родителите един към друг, както и към хората около тях. Ролята на родителя е изключително голяма, защото е негова задачата да научи децата на ценности. Това обаче изисква много работа, защото не е важно само да се говори за тези ценности, а и да се показва, тъй като децата винаги взимат своите родители като образец за подражание. Едно е сигурно, децата винаги ще забележат, ако родителите им се държат по същия начин, както те очакват от тях.Родителите трябва да научат своите деца и на изразяване на емоциите. Те са от важно значение за детето, тъй като родителите учат кога детето да изпитва състрадание или съчувствие към другите. Децата трябва да бъдат научени и на социализация, за да може те да се научат да се доверяват, да търсят приятелства и да намират утеха в другите.

 

Доказано е, че за да изпитва детето сигурност, родителите трябва да създадат график с разпределение на ежедневните им задачи. Така то ще знае кога се пишат домашни, кога се играе, кога се ляга за сън и т.н. Смята се, че графикът допринася за комфорта на детето, но и за неговата сигурност, а сигурността е важна за неговото пълноценно израстване. И не на последно място, израстването в положителна социална среда, е свързано с по-малко рисково поведение на детето.