Точно както има различни методи на преподаване, има и различни начини за учене и разбиране на новата информация.

 

Как учат децата?


Някои деца учат по-лесно чрез слушане, други чрез гледане, трети чрез правене или задаване на въпроси.

 

Общото между всички деца е, че емоциите оказват силно влияние върху ученето и паметта. Така че, ако включим в обучението дейности и теми, които ги вълнуват, като например конструктори, музика, мода, супер герои, динозаври, ракети и други, ще осъществим емоционална връзка с тях и това ще направи ученето по-интересно за тях.

 

Освен това, всеки човек си служи с комбинация от стилове за учене, но често преобладават един или няколко от тях.

 

Ако приложите методи на учене, присъщи за стила на учене на детето, ще му помогнете да се справя по-лесно с материала в училище.

 

Например ученето чрез демонстрация е подходящо за децата с визуален и слухов стил на учене, но то може да се допълни с настолни игри, които предлагат по-социален и кинестетичен подход.

 

Какви стилове на учене има?

  • Визуален стил на учене

Тези деца предпочитат да учат като наблюдават. Използването на снимки, флаш карти, рисунки, диаграми, таблици, интерактивни дъски и мисловни карти им помага да усвоят информацията. Маркирането на ключови термини и пасажи в различни цветове също е полезен похват, както и закодирането на важни думи със символи. Тези деца могат да се заинтригуват от информация на дъска или презентация, но губят внимание, когато трябва да слушат за дълги периоди от време.

 

  • Слухов стил на учене

Тези деца са добри слушатели и умеят да слушат внимателно за по-дълги периоди от време. При тях помага ученето наизуст, разказването на глас, гласното обяснение на себе си или други хора, обсъждането на материала, слушането на аудио беседи и книги, представянето на информация под формата на песен. Би им помогнало да си записват обобщение на материала, което да могат да си слушат.

 

  • Вербален стил на учене

Децата с този стил на учене имат богат речник и обичат да си служат с думи, както писмено, така и устно. Те се изразяват с лекота и обикновено обичат да четат и пишат. При тях помага воденето на записки, четенето, преписването на пасажи от учебници и книги, преформулирането на по-сложни концепции и идеи и представянето на информация от диаграми под формата на текст. Записването на материала по няколко пъти им помага да го запомнят.

 

  • Кинестетичен стил на учене

За тези деца са важни допирът и изпробването на всяко нещо. Те учат най-добре, когато могат да направят и докоснат нещо, вместо да слушат и гледат. Често се справят по-добре с ученето, ако имат възможност да се раздвижват и да си правят чести почивки през това време. При тези деца помага четенето на глас и проследяването на текста с пръст или показалка. Игра със стрес топка и учене чрез практически дейности, като построяването на модел, е друг полезен подход. Разбирането на по-абстрактни концепции става по-лесно, като се използват примери от реалния живот, експерименти и проекти.

 

  • Логически стил на учене

Децата с този стил на учене обичат логиката, разсъжденията и цифрите. Те често запомнят нещо много по-лесно, ако сами стигнат до решението, вместо да получат отговора наготово. При тези деца помага разделянето на материала на по-малки сегменти и откриването на връзката между тях. Откриването на закономерности, асоциации и връзки между понятията ги мотивира.

 

  • Социален стил на учене

Децата с този стил на учене предпочитат ученето в група и общите проекти. Те умеят да общуват ефективно и се радват да обсъждат с другите своите идеи. Обикновено са добри слушатели и са внимателни и разбиращи. Включването в учебна група, дори и виртуална, може да помогне на тези деца. За тях е полезно да обсъдят учебния материал с приятел или с член на семейството, и дори да изнесат презентация пред учебната група, в която участват. Помагайте им, когато имат затруднения, като им предложите да обсъдите урока и ги препитате.

 

  • Самостоятелен стил на учене

Тези деца предпочитат самообучението. Те са независими, харесва им да работят сами и са в унисон със своите мисли и чувства. За тях е добре да бъдат далеч от големите шумни групи и да учат на тихо, уединено място, където могат да се съсредоточат. Можете да им помогнете, като отделите тихо кътче в дома, което да им бъде на разположение. Посъветвайте вашето дете, ако е с този стил на учене, да си води записки за това какви задачи му предстоят и в какъв срок ще е необходимо да ги изпълни.

 

Децата са различни и имат нужда от различен, често творчески подход при ученето. Има само едно универсално правило, когато става дума за учене и домашни – дайте време на детето да се разтовари след училище, и не бързайте с писането на домашни.