Хората, получаващи по-високи заплати, са по-склонни да изпитват позитивни емоции като се съсредоточават върху себе си и собствените мисли, става ясно от проучване, представено пред Американската психологична асоциация. Тези, чиито заплати, са по-ниски извличат удоволствие от общуването си с околните.


Обикновено, свързваме парите с щастие. Действително по-високата сметка в банката ни гарантира по-висок жизнен стандарт от материална гледна точка, както и възможност да се грижим добре за здравето си. Но действително ли парите ни носят щастие? В изследване на тази популярна представа се втурва екипът на Паул Пифф от Калифорнийския университет, който разглежда данните на 1519 души, участвали в мащабно национално запитване.

 


Изследователският екип изготвя анкетна карта, разграфена по размер на семейните доходи и склонността към промени на 7 емоции, които се приемат за ядката на щастието. Това са радост, възторг, благоговение, състрадание, удовлетворение, въодушевление, любов и гордост. Естествено, за да се оцени степента на всяка една емоция обективно, учените формулират практични въпроси: например за оценка на състраданието, въпросът е дали и в каква степен грижата за другите предизвиква изпитването на топли чувства.

 

При анализа на данните се установило, че участниците с високи заплати са склонни да изпитват емоции като удовлетвореност, гордост, възторг. При хората с най-ниски заплати в най-висока степен били попълнени скалите за състрадание, любов и благоговение. Те далеч повече се радват на красотата на околния свят. Ентусиазмът явно се оказал независим от парите.

NEWS_MORE_BOX

 

 

Така че сентенцията, че щастието се купува с пари, може да се смята за вярно само в известна степен. С пари може да се постигне щастие в един аспект, но те няма да го гарантират в друг. Има го и обратното, щастието не е непостижимо за хората с ниски доходи, напротив те го постигат в контакта си с другите, уменията си да общуват и се раздават за останалите. Богатите могат да изпитват щастие само от личните си постижения и статуса си, което се обяснява със стремежа им към независимост и показва склонност към самодостатъчност. Силните връзки обаче са постижение на останалите, не на тях.

 

През последните десетилетия бедността се натовари с негативно семантика по отношение на различни рискове, за здравето и качеството на живота. Това изследване показа, че всъщност парите не гарантират щастие, дори и да са налични някои негови елементи като възхита от себе си. Хората с по-ниски доходи де факто са тези, които развиват умения да се справят със затрудненията и намират смисъл в живота независимо от неблагоприятните обстоятелства, твърдят изследователите пред сп. Emotion.