Не Ви ли се струва понякога, че има огромно разминаване между начина на учене на момчетата и начина, по който се преподава в училище?

 

Класната стая и до ден днешен е пригодена за деца, които могат да седят неподвижно и могат да слушат за по-дълги периоди от време.


 

Често това са момичета, което се дължи отчасти на по-големите количества серотонин и окситоцин при тях. Тези хормони ги правят по-малко импулсивни, чисто на биохимично ниво.

 

Изследванията с ядрено-магнитен резонанс през последните десетилетия разкриват постепенно съществените различия – структурни и функционални, в мозъка на мъжете и жените.

 

Те ни помагат да разберем различния им начин на учене и показват колко е важно да пригодим класните стаи по-добре към модела на учене на момчетата.

 

Така много от трудностите, с които момчетата и семействата им се сблъскват в училище, биха намерили решение. В това число влизат не само пропуските в четенето или писането, но и проблемите с дисциплината, и дори диагнози като хиперактивност с дефицит на вниманието.

 

Момчешки и момичешки мозък

 

Момичетата по-рано развиват езиковите си умения и това им дава предимство в четенето, писането и речта. Хипокампусът – област на мозъка, отговорна за речта и паметта – се развива по-рано при момичетата, което оказва влияние върху паметта, речниковия запас и писането. Често момичетата предпочитат да обсъдят решението на задачата и да работят в екип над него.

 

Момчетата от своя страна може да изостават първоначално в писането и четенето, но напредват по-бързо в точните науки. При тях по-силно се развиват областите от мозъчната кора, които отговарят за пространствената ориентация и движението. Това обяснява защо момчетата толкова обичат спортните игри, движението, конструирането, сложните пъзели и им е трудно да седят за дълго на едно място. Мъжкият мозък обича символите, абстракциите, диаграмите, за разлика от женския, който може да се справи с монотонността на урока, преподаван чрез думи.

 

Как да помогнем на момчетата?

 

 • Мозъкът на момчетата се нуждае от повече време за покой и по-чести почивки, за да се обнови. Насърчавайте честите почивки, докато детето си пише домашните.
 • Стимулирайте физическата активност. Движението, дори и в малки количества, би помогнало на някои момчета да останат съсредоточени.
 • Потърсете спорт, който детето би посещавало с желание. Момчетата имат нужда от движение, за да се чувстват добре и да могат да се концентрират.
 • Потърсете оригинален начин детето да остане съсредоточено, докато учи, например като седи на медицинска топка, вместо на стол.
 • Момчетата са по-мотивирани, когато учат чрез експерименти, диаграми, изображения и методи на кинестетично обучение, отколкото чрез дълги беседи и текстове.
 • Ако синът Ви се затруднява с четенето, потърсете книги, които отговарят на неговите интереси.
 • При затруднения с разказвателните предмети, помогнете на детето да си направи обобщение на урока или му предложете да го разучи по друг начин, например чрез видеопрезентация.
 • В общия случай момчетата съзряват по-бавно от момичетата. Ако сте родител на момче, може би, е по-добре да отложите тръгването на училище за след навършването на седмата година. Това може да му даде предимство в ученето и детето да е по-спокойно.
 • Това обяснява и защо момчетата имат по-дълго време нужда от помощ с писането на домашни и организирането на училищните задачи. 
 • За момчетата е по-лесно да изразят това, което правят, отколкото това, което чувстват. Помогнете на детето да развие уменията си да се изразява, например, като ви разкаже какво строи, докато си играе.
 • За момчетата понякога е по-лесно да се изразят и успокоят, докато правят нещо пространствено-механично, като да ритат топка или да сглобяват модел.

И на последно място, но не и по важност: говорете по-малко. Така ще имате повече успех.