За много родители появата на първото дете в семейството е сериозно предизвикателство, тъй като за първи път трябва да се грижат за новороденото 24 часа в денонощието, без да имат ръководство, указания или предишен опит как се прави това. Както малкото човече, така и родителят се учи заедно с него на нови умения и живот с деца. Учи се на семейни взаимоотношения, сътрудничество, грижа заедно с децата. В моментите на най-големи предизвикателства житейският опит, уменията за решаване на проблеми могат да се окажат недостатъчни.
 
Пътят на родителството колкото и благодатен, не е гладък и лесен, а понякога е стръмен и пълен с препятствия. На фона на тази целодневна поне осемнадесетгодишна „работа“, която има огромно значение за бъдещето на детето, много родители са отдадени само на нуждите на детето и напълно забравят за себе си и да се погрижат за своите потребности. Не са малко родителите, които след като детето си тръгне от семейния дом, се чувстват ненужни и изпадат в депресия. Някои родители вярват, че добрият родител е този, който жертва себе си и своите потребности за децата си.
 
Вашите потребности също са важни! Първото нещо, което ни учат в самолета е  – първо да се погрижим за своята безопасност и после за децата, родителят, който не може да диша без кислородна маска не е от полза за детето. В тази ситуация ни е по-лесно да осъзнаем това, че ако не се грижим за себе си, не можем да сме полезни на другите, но в ежедневния живот често го забравяме. Ако не се грижите за нещата, които искате, за своите ценности и важни потребности, може да помогнете на децата да пораснат, но няма да имате енергията и присъствието да им помогнете да разцъфтят. Нито ще сте добър модел за децата как да се грижат за себе си, когато вече са самостоятелни.
 
Повече от всякога родителите имат нужда от общуване, да се срещат с други родители и да обменят опит и идеи. Да получат емпатия, разбиране от други родители, да правят йога, тай-чи, да спортуват, да намерят малко време за себе си, да учат и да се развиват.
 
Повечето родители не се грижат за себе си, защото не знаят от какво имат нужда и не си дават сметка. Възпитани сме да се държим така, че да отговаряме на външните очаквания към нас от родителите, учителите, шефа. Правим същото с децата, за да си осигурим тяхното послушание и подчинение, пренебрегваме емоциите и потребностите им.
 
Когато в детството не са обръщали внимание на емоциите и потребностите на детето, то постепенно спира да ги усеща и губи връзка с тях. Затова като възрастен може да е по-безчувствен, да иска да усеща повече енергия, ентусиазъм, жизненост както като дете, но да му е трудно. Или може да имаме неприятни спомени от изразяването на емоции като деца – ако не е било прието да се плаче в семейството, да се показва гняв или недоволство, да са ни наричали с имена, че сме твърде чувствителни, докачливи или нещо друго. Когато се свържем отново с емоциите и потребностите си, усещаме повече жизненост и енергия, тъй като емоциите са цветовете на живота.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Непосрещнатите потребности имат висока цена! Ако дните ви са пълни със задачи, на бързи обороти, не си почивате достатъчно, не се храните редовно, ще е трудно да сте ентусиазирани и да реагирате с разбиране на нуждите на децата. Ако не намирате време за забавление, ще ви е трудно да отговорите на желанието на децата да се забавлявате заедно. Ако няма кой да ви изслушва, ще ви е още по-предизвикателно да изслушвате децата си. Емоционалната цена да изпразните енергийните си резервоари и да не се презареждане, се усеща не само от вас, но и от децата ви. Ще се намирате все повече в ситуации, в които заплашвате, карате се, викате, заповядвате, раздавате награди и наказания на децата, до момента, в който стигнете до тотално изчерпване и прегаряне. Последвано от съжаление, безпомощност, казване на неща, за които после ще съжалявате и т. н.
 
Друг аспект на пренебрегването на потребностите на родителя, е че след време става все по-недоволен и негодуващ. Когато децата осъзнаят цената, която плащате да се грижите за тях, рано или късно ще се почувстват виновни. Или ще останат с погрешно вярване, че нямате потребности и няма да се научат да ви съдействат. По един или друг начин способността ви да давате и получавате радост и да се забавлявате с децата си ще е нарушена.
 
Децата по природа са емпатични и обичат да помагат и да дават, разбира се, тяхната способност да помогнат на родителите да удовлетворят потребностите си е ограничена. Дори 2-3-годишните деца могат да съдействат на родителя, когато той подходи с разбиране към тях.
 
Не е лесно да се научим да си обръщаме внимание и да се грижим за себе си, ако сме свикнали да се пренебрегваме за доброто на другите. Все пак е възможно и малките, но постоянни стъпки в тази посока са важни. Преди отново да стигнете до изчерпване и burn-out, бъдете съзнателни за предупредителните сигнали, че сте изтощени или ще кажете/направите нещо, за което после да съжалявате. Спрете това, което правите, поемете дълбоко въздух, намерете малко време за себе-рефлексия и поглед навътре, за да се свържете със себе си, със своите емоции и потребности.