Има стотици книги, които се публикуват всяка година, за да учат родителите как да накарат децата да правят каквото искат, как да управляват поведението им чрез вменяване на вина, срам, поучаване, страх от наказания, или обещания за награди. В последните години подходите са по-меки и включват обясняване на последствията, отделяне на детето, за да размисли над поведението си, които като цяло звучат по-позитивно, но крайната цел е една – да се контролира поведението на детето. 
 
Повечето родители които са изпробвали тези техники, откриват че не са много ефективни. Въпреки, че понякога се постига желаното поведение и се намалява конфликта за малко, резултатите обикновено са краткосрочни и с висока цена. Колкото повече родителите се опитват да управляват поведението на децата, като налагат правила, обясняват за последствията, мотивират с награди, толкова повече има конфликти, викане, тръшкане на врати, сълзи и др. Много родители споделят, че им е трудно с такива техники, защото са против техните родителски инстинкти, тъй като искат да имат близки и топли отношения с децата си. 
 
Каква е алтернативата? Добрата новина е, че не трябва да се мисли как да се промени поведението на децата и как да се управляват по-добре, за да се намалят конфликтите. По-ефективно е да се търси посрещане на потребностите на децата и на родителите, както в краткосрочен план, така и в дългосрочен. Единственото поведение, което можете да промените, е вашето собствено. Когато родителя промени своето поведението, детето също се променя. 
 
Общоприето вярване е че, задачата на родителя е да учи и да налага социални ценности. Това се прави чрез поучаване, даване на съвети, заповеди и промяна на поведението. Тази роля на родителя като учител на детето често води до раздразнение и конфликти. Докато родителя учи детето на социални ценности, то прави най-доброто да развие самоуважение и собствено мнение. Резултатът често е, че децата не чуват родителя и са като глухи за неговите съвети. Те избягват да кажат нещо, което ще доведе до нова лекция, забележка или ултиматум, които ще им напомнят, че са се провалили в задоволяването на родителските очаквания. 
 
Всеки родител иска да има влияние върху децата си, да им предаде своите ценности и вярвания за живота, да ги насочва така че да са щастливи и успешни. Въпросът обаче е как може да имате най-голямо влияние върху децата – като ги поучавате или като им споделяте своите ценности и живеете според тези ценности. Знаем, че действията говорят много повече от думите. Изследванията показват, че само 5% от това което учим през целия си живот идват от инструкции, по-голямата част 95% от това което запомняме идват от семейството и от социалните взаимодействия. 
 
Много пъти сте виждали, че децата се учат от действията, а не от това което им се казва. Може родителя да чуе собствения си глас в начина, по който детето му говори с другите, да чуе същите причини и обяснения от детето, които той му дава обикновено. Помислете за вашите собствени родители, дали сте учили най-вече от това което са ви казвали, и дали сте ги слушали изобщо? Или сте се учили от това, което сте виждали и от начина по който са живели живота си. Много хора са имали болезнени преживявания с родителите си и не искат да се държат по същия начин с децата си. Независимо дали моделът е бил позитивен или негативен, действията на родителите ви са мотивираща сила, за това какъв родител ще сте и как живеете живота си сега. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Децата имат нужда от родители, които са честни и отдадени на своите ценности. Родителите са пример и модел за подражание на своите деца, за това което искат да ги научат и за това как да живеят. Това е и възможност родителите да намерят смисъл и цел в живота си и да живеят в хармония с ценностите си. 
 
Да се откажете от идеята да сте „перфектен родител“ носи голямо облекчение. Когато се провалите и направите нещо, което не отговаря на вашите ценности, вместо да се осъждате, покажете на децата какво означава да си честен и да си признаваш грешките. Ако не очаквате от себе си да сте перфектни, няма да го очаквате и от децата ви. 
 
Домът е мястото където децата получават основните уроци за живота, той е основата за бъдещите взаимоотношения на детето като партньор, родител, приятел, колега и др. Домът е място в което да се чувстват сигурни, така че да могат да учат, да се грижат, да допринасят, да се развиват с помощта на родителската подкрепа, ръководене и уважение. В подкрепящия дом няма страх, а страха е източник на всички конфликти. В подкрепящия дом потребностите на детето имат значение, както и потребностите на всеки един от семейството се взимат под внимание.