На 7 юли от 16.00 часа на централния вход на Южния парк под мотото „Опознай рисковете, за да ги избегнеш!” се организира събитие, което ще информира за най-честите заплахи и начините, по които да се предпазим и да реагираме при непреднамерен или преднамерен битов травматизъм, както и начините за действие при масови бедствия. 

 
Инициативата се организира от Министерство на здравеопазването, Столична община, Столична РЗИ и Медия Експерт Груп 2011. 
 
Събитието включва представянето на филми за най-честите заплахи за възникване на непреднамерен битов травматизъм и възможностите за предпазване; начините на действие при масови бедствия като земетресение, наводнение, пожар и промишлени инциденти, както и съвети за предпазване от травматизъм, причинен от насилие.
 
След прожектирането на филмите са предвидени викторини с въпроси и отговори и награди. Ще бъдат разпространявани информационни материали – брошури, листовки, стикери, анкетни карти. Събитието в София е част от национална кампания, която се провежда в 19 града на страната. 
 
Травматизмът е третата водеща причина за фатални случаи в Европа. Големите обществени разходи могат да бъдат избегнати при по-високо ниво на информираност на хората последствията – физически или психически травми, инвалидизация. 
 

1. Какво е битов травматизъм?

Битовите травми се класифицират по фактора преднамереност: непреднамерени травми с основни причини: падания, отравяния, удавяния, изгаряния и др.; преднамерени травми, причинени от насилие – преднамерено използване на физическа сила по отношение на самия себе си или по отношение на друг човек, групи или общества от хора, което води до физическа или психологическа травма, поставяне в изолация и лишения, отклонение в развитието или леталитет. 
 

2. Непреднамерен битов травматизъм


По данни на Националния статистически институт за периода 2006–2008 г. най-честите причини за фатални случаи от битови травми са случаите на „умишлено нараняване”. Следват травмите от падания – най-често по неизяснени причини или при подхлъзване, погрешно стъпване и спъване. На трето място са случаите, причинени от „въздействие на неживи механични сили”. 
 
Високо е и нивото на фаталните случаи, причинени от удавяне, от случайно отравяне и въздействие на отровни вещества.
 

3. Домашно насилие

Според данни на Евробарометър за 2010 г. 10% от българите знаят за домашно насилие спрямо жени в техния кръг от семейство и приятели, 11% познават жени, които са били жертви на домашно насилие, а 97% са чували за домашно насилие над жени. 56% мислят, че домашното насилие е разпространено в нашата страна.
 
В последните години в България се наблюдава увеличаване на домашното насилие. То обхваща физическия и психически тормоз в семейството. По данни на Центъра за превенция на насилие и престъпления жертви на домашно насилие стават предимно жените, децата, възрастните хора и в много малък процент – мъжете. 
 
Освен злоупотреба с алкохол причина за агресивно поведение могат да бъдат влошеното икономическо положение, антисоциалният живот, проблемите в детството или неблагоприятната среда – семейна и приятелска. Хората с подобни проблеми могат да ги преодолеят с подходяща терапевтична помощ. Затова близките и членовете на семейството не трябва да прикриват този тип поведение. 
 
Препоръчително е при първи индикации за системна употреба на алкохол и агресивни прояви да се потърси професионален съвет, а не да се изчаква да се стигне до фатални последици.
 

4. Масов травматизъм и как да регираме при бедствие?

Наблюдава се при кризисни ситуации като земетресение, наводнение, пожар, промишлен инцидент. За да не се стигне до жертви, е важно получаването на достатъчно информация и познания за правилно реагиране при бедствия, за да предпазим себе си и хората около нас.
 
Кризисните събития не могат да се предвидят изцяло. Важното е да сме запознати с информацията и указанията как да действаме в случай на бедствие и да запазим спокойствие, което гарантира вземането на правилното решение. Едно от нещата, които можем да направим предварително, е да си подготвим „чанта за оцеляване”. 
 
Багажът за оцеляване включва: 
 • необходими лекарства, 
 • материали за първа помощ, 
 • трайни хранителни продукти, които не се нуждаят от обработка, 
 • вода за пиене, 
 • прибори, 
 • фенерче с резервни батерии, 
 • ножче, 
 • сигнална свирка, 
 • одеяло, 
 • топли дрехи, 
 • бельо, 
 • чорапи, 
 • шапка, 
 • ръкавици,
 • запалка (кибрит), 
 • гумени ръкавици, 
 • клещи, 
 • носни кърпички, 
 • тоалетни принадлежности и лични хигиенни материали, 
 • зарядно устройство за мобилен телефон и др.
 
За да сте подготвени за бедствия, трябва да упражните действията си предварително. Уточнете начина на връзка със семейството си по време на бедствието и след това. Упражнете евакуацията от вкъщи – със семейството, и от работното място – с колегите. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по местоработата.