Родителите са първите и най-важни учители на детето, а участието им в обучението му може да помогне и за по-доброто му представяне в училище. Когато става въпрос за помощ с писането на домашни обаче се оказва, че не е толкова просто.

 

Като родители можем да помогнем на детето да формира по-положително отношение и нагласа към ученето. Когато му помагаме с домашните е важно и да не прекалим с помощта, защото това би го лишило от възможността да се справи само и да поеме отговорност.


 

Заинтересоваността и подкрепата на родителите се изразява в посещение на родителски срещи, водене на разговори за училище, насърчение, създаване на стимулираща среда за учене.

 

Твърде многото помощ с домашните има опасност да отнеме от детето отговорността за собственото му обучение и да го тласне в т. нар. заучена безпомощност, когато детето очаква, че родителите ще правят нещата вместо него и ще компенсират последиците.

 

Повечето деца не обичат да пишат домашни, а много родители се напрягат, когато им помагат с домашните. Не е изненадващо, че това създава негативна емоционална атмосфера и ученето се превръща в нещо неприятно.

 

На този етап проучванията не могат да кажат какъв обем или сложност на домашната работа би бил подходящ за определена възраст така, че да доведе до по-добро представяне в училище. Що се отнася до участието на родителите обаче, изследванията показват, че ролята им се състои най-вече в това да помогнат на детето да погледне на домашното като на възможност да научи нещо повече и да развие своите умения. Писането на домашните не е важно заради оценката, която ще постави учителят, а заради знанията и уменията, които се натрупват. Ето защо е важно в детето да се формира увереност за самостоятелно справяне с домашните.

 

Когато детето има проблем, с който не успява да се справи, обяснете как вие бихте се справили на негово място. Вместо да гледате телевизия вечер, отделете време да прочетете книга, която би му помогнала с учебния материал. Когато е възможно, отделете време, за да му задавате въпроси във връзка с домашната работа и обсъждайте изучавания материал.

 

Когато детето е прекалено напрегнато заради писането на домашни, заедно съставете план за по-ефективно учене. Помогнете му да разберете каква е домашната му работа, след което я разделете на по-малки задачи, когато е възможно. Обсъдете колко време е необходимо, за да я завърши.

 

Добрите навици за учене и доброто планиране помагат в забързаното ежедневие. Отделете си време вечер и в почивните дни, в което да се занимавате с учебни дейности като дискусии, четене, посещение на библиотеката, музеи и галерии, гледане на документални филми вместо телевизия, интернет и видеоигри. Важно е също така детето да има удобно и спокойно пространство за учене.