Всички знаем, че днес все повече се ценят умения като работа в екип, сътрудничество, толерантност, умения за общуване, за решаване на проблеми, емпатия към другите, лидерство, взимане на решения и др. Но дали начинът, по който възпитаваме и учим децата, ги подготвя за бъдещите очаквания към тях? 
 
Емоционалната интелигентност и социалните умения се наложиха през последните години като ключови за това да бъдем пълноценни, да създаваме и поддържаме взаимоотношения с околните, да се справяме с предизвикателствата, да разбираме и изразяваме емоциите си по подходящ начин, както и да разбираме и уважаваме емоциите на другите. 
 
Тези умения се развиват още в ранна детска възраст с помощта на родителите и учителите. За да помогнете на детето си да е емоционално грамотно, първо е важно родителите да работят върху себе си да имат добър модел на управление на емоциите, който да предадат на децата. Запомнете, че децата учат от това, което виждат, а не от което им казвате. Ако действията ви не отговарят на думите ви, то децата ще запомнят единствено и само действията ви. Затова най-добрият начин да научите децата на желаното от вас поведение е вие самите да сте добър модел за подражание. 
 
За родителите е важно още от ранна детска възраст да назовават с думи емоциите, които детето преживява. Дори да не може да говори детето, усеща енергията и емоцията, която влагате в думите. Общуването в голямата си част е невербално. Важно е да споделяте и собствените си емоции по подходящ начин, защото така учите и детето да ги назовава. Може да споделяте, че сте радостни, доволни, уморени или гневни, но внимавайте да не свързвате своята емоция с поведението на детето, защото може да му се вмени чувство на вина – заради мен мама или тати са тъжни, ядосани, нещастни. 
 
Свързвайте емоциите си с коренните причини – вашите потребности и ценности, за вас може да е важно да тръгнете навреме за работа, да имате няколко минути спокойствие или нещо друго в момента. Показвайте какви емоции провокират действията на детето у другите деца/възрастни. Обяснявате какви емоции преживяват хората в ситуации от ежедневието. Детето се учи от вас и на съпричастност и емпатия към околните, като следва личния ви пример. 
 
Децата учат най-добре чрез играта, тъй като това им помага да разберат и да си представят по-добре абстрактни неща като емоциите. Ето някои идеи за игри, развиващи емоционална грамотност: 
 
1. Карти на емоциите – на парче картон нарисувайте заедно с детето различни емоции като човечета с определена поза и изражение на лицето – щастлив, радостен, доволен, спокоен, ядосан, тъжен, изплашен, самотен и др. Ако детето може да говори обсъдете ситуации, в които се е почувствало по начина, изразен на картата с емоция и какво може да направи за да се почувства по-добре. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
 
2. Семейно табло на емоциите – на картон залепете снимка на всеки член на семейството и до нея място където да поставяте карти с емоции. Всеки ден споделяйте как се чувствате в различни ситуации или когато се приберете вкъщи и обсъждате как е минал деня ви използвайте карти на емоциите. Имайте предвид, че емоциите се сменят непрекъснато в рамките на деня, може да са ви необходими няколко карти, за да разкажете всички впечатления и емоционални състояния. 
 
3. Приказки за емоциите и кукли – когато четете приказки с детето и книжки, обръщайте му внимание как се чувстват героите в определени ситуации, опитайте се заедно с детето да намерите връзка между ежедневните ситуации, които детето ви преживява. Например подходящи книжки са поредицата за Франклин, книжките за емоциите на Трейси Мъроуни. Може да изиграете ежедневните ситуации на детето, които се случват в детската градина или вкъщи с помощта на кукли, за да покажете как се чувстват героите. Това ще помогне на детето да преработи негативните емоции и да се научи да ги вербализира. 
 
Запомнете, важно е да сте последователни и упорити. Емоционалната интелигентност се развива през целия живот. Окуражавайки детето, то постепенно ще се научи да разпознава своите и чуждите емоции, да разбира по-добре себе си и да назовава ясно това, което се случва с него. Това е и предпоставка да имате емоционално здраво и щастливо дете.