Изневярата на брачния партньор е недопустимо табу в почти всички човешки култури. Но защо хората изневеряват? Има ли биологичен механизъм, който да обясни това поведение?
 
Хората принадлежат към животинския подвид на бозайниците. От всички бозайници, едва 3% са моногамни – прекарват дълги периоди от време, а често - целия си живот само с един партньор. От еволюционна гледна точка, това дава силно предимство – докато единият партньор търси храна и нужни ресурси, другият може да брани и обучава поколението им.
 
И въпреки това, извънбрачните връзки са доста често срещано явление сред хората.
 
Силна роля в това поведение и сред мъжете и сред жените, оказва специфичен ген, който кодира (съдържа информацията за и обуславя синтеза на) допаминовите рецептори на мозъка. Допаминът, често наричан „хормона на щастието“ се отделя от мозъка след извършването на приятна активност или изпитването на удоволствие. Високи дози допамин се отделят след извършване на физически упражнения, хранене и достигане на оргазъм.
 
Научно изследване демонстрира, че генът, кодиращ допаминовите рецептори, съществува в поне два варианта сред човешката популация – скъсен и удължен. Според изследването над 50% от хората, носители на удължения вариант на този ген, са изневерявали на половинките си, в сравнение – само 22% от носителите на скъсения вариант се признали за прелюбодейци.
 
Носителите на по-дългия алел били охарактеризирани и като подвластни на импулсите си, проявяващи рисково поведение и склонност към зависимости като алкохолизма.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Нивата на хормона вазопресин също играят важна роля в поведението. Подобно на окситоцина, наричан „хормона на сближаването“, вазопресинът може да влияе на доверието, емпатията и социалното сближаване. Инжектирането на вазопресин в полигамни индивиди води до промяна в поведението им, ориентиращо се към моногамност.
 
Финландско изследване с над 7000 души открило убедителни доказателства за наличен вариант на гена, кодиращ производството на вазопресин в човешкото тяло. Този вариант бил най-силно изразен при хора, признали за изневяра. 
 
Излиза, че генетично обусловените промени у два от основните биохимични фактора за формиране на човешкото поведение (допамин и вазопресин), могат да са първопричината за всички помисли и действия, които се одумват от съвременното общество, но които близо 50% от населението върши така или иначе.
 
За допълнителна информация прилагаме следното видео: