Юношеството е много труден период в емоционално отношение. Юношата е изправен пред бързи хормонални и физически промени. В същото време той изпитва нужда да придобие своята независимост и да се измъкне от родителите си. Изглежда неохотно да търси помощ от семейството си и се опитва да управлява всички тези промени и целия стрес, който изпитва сам. В резултат той се сблъсква с интензивно вътрешно разстройство, което се изразява външно с раздразнителност в поведението, както и с отричане и свръхчувствителност. Родителите често не успяват да приемат това поведение като част от юношеството и го интерпретират като прекалено лошо настроение и необоснована реакция.


Но докато тийнейджърът се опитва да стане по-независим, той постепенно започва да се освобождава от емоционалните връзки, които е развил с родителите си през детството. Това води до преходна фаза, в която юношата изпитва нарцистични елементи и интензивен егоцентризъм. Важно е обаче тези семейни емоционални връзки да бъдат хармонично заменени от емоционалния контекст на приятелската среда на тийнейджъра. В противен случай усещането за самота, празнота, тъга и нереалистични цели като че ли обземат тийнейджъра. Следователно по време на тази фаза социалните отношения с приятелите и социалното приемане от тях заемат основната роля в живота му. Много пъти тази вътрешна нужда от приемане от страна на връстниците може да доведе до сериозно престъпно и асоциално поведение.


Така че, докато децата ви стават тийнейджъри, вие като родители ще прекарвате много време в притеснения за тяхното социално и емоционално развитие. Много поведения по това време са напълно оправдани, а други могат да се отклоняват от приетата рамка. Въпреки че терминът приемливо поведение може да варира в зависимост от културния контекст, всички сме съгласни, че искаме тийнейджърите да растат правилно и да се превърнат в щастливи и психически здрави възрастни. За да обобщим, заключаваме, че младите хора по време на юношеството ще се сблъскат с няколко емоционални и социални трудности. Основните са следните:1. Идентичност

Повечето тийнейджъри се затрудняват да отговорят на въпроса „Кой съм аз?“. Много важно е юношата да започне да се идентифицира с различни фиксирани модели. Стандартите са най-важни за психичното здраве и психическото развитие, тъй като децата, които нямат стабилна идентичност, в по-късен етап ще изпитат затруднения да се интегрират и адаптират към нова среда.


2. Автономност

Думата автономия не бива да се отъждествява с концепцията за независимост от другите. Автономността означава, че юношите трябва да развият способността да регулират ежедневието си, да вземат собствени решения и да контролират поведението си. Автономният тийнейджър може сам да прави оценка и самооценка и постепенно да стане независим.


3. Трудности при изграждане на междуличностни взаимоотношения

Интимността и близките взаимоотношения при подрастващите първо се развиват на еднополов принцип (приятелство с други от същия пол), а по-късно се разпростират и върху романтичните взаимоотношения с другия пол. Чувстваме един човек близък, когато ни е грижа за него, изпитваме удоволствие и комфорт от присъствието му и има доверие помежду ни. При юношите този образ често се изкривява и бива идентифициран с полов акт. Затова е добре на ранен етап да се изясни различието между тясната междуличностна връзка и сексуалната връзка.


4. Трудности от емоционален характер

Тъй като юношеството е възраст между детството и зрелостта, юношите често се чувстват объркани относно своята роля и разделени между отговорностите, които сега имат като възрастни и типично детските желания. Склонни са да имат на разположение няколко прехода. Почти всичко може да ги зарадва и в същото време да ги разгневи. Те са много уязвими и раздразнителни. 


Ние като родители трябва да им кажем ясно, че понякога е нормално да изпитват такива чувства, да им дадем възможност да говорят с нас, без да ги осъждаме. Също така можем да споделим с тях личния си опит като тийнейджъри, тъй като по този начин те ще почувстват, че не са сами и това е напълно нормално. И накрая, би било добре да насърчим децата да се занимават с физическа активност, която ще помогне да се поддържат високи нива на серотонин (създава чувство на еуфория).