Изследователи от Oxford University, основавайки се на скорошно проучване, твърдят, че интелигентните хора са по-склонни да се доверяват на другите.

Авторите изтъкват, че тези резултати вероятно са породени от това, че интелигентните хора имат по-добра преценка, относно характера на хората, с които общуват и си избират среда, в която е малко вероятно да бъдат предадени или излъгани.

Друг фактор е, че по-интелигентната част от обществото има изграден модел на поведение и общуване, които не предразполагат събеседникът им да прибeгне до лъжа в дадена ситуация.

Проучването, публикувано в сп. PLoS ONE, подкрепя предишни изследвания, които анализират данни, относно доверието и интелигентността, получени от различни европейски страни.

Авторите смятат, че изследването е важно, защото социалното доверие, допринася за успеха на важни социални институции, като например системите за социална защита, както и на финансовите пазари.

NEWS_MORE_BOX


Водещият автор Ноа Карл от Катедрата по социология споделя, че при изследването са взети предвид различни фактори като социален статус, семейно положение, възраст и пол.

Проф. Франческо Билари, който също участва в изследването, твърди, че освен връзката между интелигентност и доверие са открити и други зависимости, свързани с доверието.

Например хората, които се доверяват повече, са отчели по-добро общо здравословно състояние, а освен това, по-често са отговoрили положително на въпроса дали се определят като щастливи.

Това доколко сме интелигентни е преценка, която надали бихме успехи да направим обективно сами, но все пак, смятайки се за такива, определно бихме извлякли положителни дивиденти.