Гените могат да играят роля при избора на приятелства, твърди ново изследване. Използвайки данни от две независими проучвания, американски учени откриват, че има тенденция носителите на ген, свързан с алкохолизъм, да поддържат отношения помежду си.

 

Въпреки това, хора с друг ген, свързан с метаболизма, нямат взаимна връзка. Изследователите разглеждат шест генетични маркера, които съдържат едновременно генетични данни, както и информация за приятелствата.


С един ген, DRD2, който е свързан с алкохолизма, експертите установяват, че групата приятели на човекa, който е носител на гена, имат същите генетични маркери.


При друг ген – CYP2A6, за който се предполага, че има роля при метаболизма на чужди тела в организма, включително и никотин обаче, няма наблюдения хората носители да поддържат отношения.


Учените не могат да обяснят защо това е така, но те смятат, че може да е част от „защитната стратегия“ на организма.


Разбира се, има и много възражения. Генетичната връзка между хората, които обичат да пият например, може да се обясни с това, че много от приятелите си са срещнали в кръчмата. При четири от шестте генетични маркера,  изследвани в проучването, учените не могат да намерят силна връзка между гените и приятелствата.


Проф. Джеймс Фаулър от университета в Калифорния, ръководител на изследването, казва, че гените до известна степен обясняват защо ние често инстинктивно харесваме или не харесваме хората, които срещаме.


Чувство, което понякога имаме, че ще харесаме или не някой, много често се появява инстинктивно, без да знаем защо. Учените вярват, че разбирането на генотипа, който определя връзките в живота ни, може да ни помогне да разберем този процес.


Средствата, чрез които ние идентифицираме подобни генотипове, ще изисква повече изследвания, но има вероятност да се основават на физически проявления на някои гени, които ние можем да откриваме у хората.