Общуването между хората често е забулено от множество нюанси на човешките емоции, които не се предават с говоримата реч. Много от тези емоции подбуждат към подсъзнателни импулси за промяна в лицевите израженияи пози. Съществуват лесни за наблюдаване знаци на тялото, познати като микроекспресии или микроизражения
 
За разлика от нормалните лицеви изражения, които най-често са осъзнати, микроекспресиите са изцяло диктувани от подсъзнанието, което цели да прикрие чувствата или емоционалното състояние на говорещия. Те се наблюдават и когато човек не е сигурен как се чувства и е в процес на формиране на позиция, мнение или решение. Наричат се микроекспресии, понеже се проявяват и утихват светкавично: от 1/25 до 1/15 от секундата.
 
Веждите, например, са от особено значение. Ако те са силно повдигнати, това е знак на учудване, неразбиране, дискомфорт или страх. Повдигнатите вежди са универсална микроекспресия на страх, наблюдава се при почти всички хора, но не само когато се страхуват – същото движение често съпътства и изричането на лъжа.
 
Наблюдаването на огледални реакции, в които човек наподобява или повтаря жестове и мимики на заобикалящите го хора, сигнализират, че комуникацията между тях е много добра. Този „хамелеонен“ ефект е също широко застъпен между хората. Функцията му е да подобрява разбирането и приемането между различни хора, както и да усъвършенства и хармонизира взаимодействията по между им.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Дългото поддържане на зрителен контакт най-често е признак или на очакване или на лъжа. Изпечените лъжци, от друга страна използват студен поглед без емоционален заряд, по-скоро взиране. Чрез него те могат да заплашват, контролират и манипулират.
 
Тропането с крак е друг универсален израз, този път на нервност или тревожност. Най-често това е признак за припряност, липса на време или желание за комуникация. Натрупаната енергия за движение едва се сдържа и малко от нея бива изразходена в тропането или клатенето на крак с цел облекчаване на стреса над тялото.
 
Скръстените ръце са ясен признак за изпитването на стрес, тревога или опит за маскиране на тревожност, породена от чувство за несигурност. Ако повече от един член на наблюдавана група е със скръстени ръце, тогава може да е и обикновена огледална реакция. А понякога е просто студено и тялото опитва да се стопли.
 
За допълнотелна информация и видеоматериал по темата предлагаме следното видео: