От легализирането на еднополовите бракове в Дания насам се регистрира постоянно понижаване на смъртността сред хомосексуалните мъже и жени в страната, показва ново проучване. Това се вписва в рамката, очертана от аналогични проучвания при хетеросексуални двойки, които показват, че бракът има дълготрайни, положителни здравни ефекти.

 

Според Мартин Фриш, изследовател в Центъра за сексология в Университета в Олборг и ръководител на проучването, в момента, в Дания е по-здравословно един мъж да бъде омъжен за друг, отколкото да е неженен или вдовец.


 

Дания е първата страна, легализирала еднополовите бракове (през 1989 г.), което я прави главен обект на проучванията върху еднополовите бракове.

 

Фриш и колегите му събират данни от датската Гражданска регистрационна система, която съдържа голямо количество демографска информация, включително дата на раждане, дата на смърт и брачен статус за всички датски граждани. От нея, изследователите събират информация за 6,5 милиона души, актуална за периода 1982 – 2011 г. За това време, 1,7 милиона души умират. След като отчитат разликите в образованието, дохода и местоживеенето – градска среда или селски райони, изследователите стигат до извода, че брачният статус има значение за риска от преждевременна смърт. От всички демографски групи – неженени, разведени, овдовели или женени, последната група се характеризира с най-ниска смъртност.

 

За периода на проучването, вдовиците и вдовците умират 1,4 и 1,6 пъти по-често от женените жени и мъже, съответно. Неженените жени умират 1,7 пъти по-често от омъжените. За периода 1982 – 2011, смъртността при разведените мъже нараства постоянно и достига нива от 1,7 пъти по-високи отколкото при женените. Също така, смъртността при неженени мъже е 1,7 пъти по-висока отколкото при женени.

NEWS_MORE_BOX

 

Оказва се, че същите изводи важат и за еднополовите двойки, макар че при тях смъртността е по-висока отколкото при разнополовите. Според Фриш, част от понижението в смъртността при хомосексуалните двойки се дължи на подобренията в антиретровирусната терапия, която се прилага за лечение на ХИВ/СПИН. Заболяването продължава да е по-разпространено сред хомосексуалните мъже. От въвеждането й през 1995 г. насам, антиретровирусната терапия драстично е понижила смъртността при хомосексуалните мъже, премествайки я от първо на предпоследно място. Днес, хомосексуалните двойки от мъжки пол в Дания имат по-висока смъртност единствено от женените хетеросексуални двойки.

 

Понижение на смъртността се наблюдава и демографската група на женените лесбийки, макар и не толкова драстично.

 

Според изследователите, бракът, също така, облекчава и социалното напрежение и дискриминацията, произхождащи от хомосексуалността. Фриш подчертава, че хомосексуалните мъже все още са изложени на обществен натиск, за което свидетелства по-високата честота на самоубийствата в тази демографска група.

 

Изследването е публикувано онлайн в The International Journal of Epidemiology.