Очевидно заради напредването на медицината и определянето на генетичния профил на различните етноси на дневен ред е излязла необходимостта от доказването или отхвърлянето на една теза, според която в миналото хората са имали разкрепостени нрави не по-малко от днес и че мъжете «де факто» са били жертва, отглеждайки често не техни биологични деца.


С тази тежка задача се заема криминологът Маартен Лармузо от белгийския университет Льовен.


Научният екип провежда щателно проучване на фамилии във Фландрия, сравнявайки генетична и генеаложка информация на 500 мъже, проследявайки родословието им до 1800-та година. При този експеримент принадлежността към родословието в много висока степен се потвърждава от генетичните данни. Същият извод се прави и при втората група проучени наследници на французи, преселили се да живеят в Белгия преди столетия, като изучаването на родовете им стига до 1600-та година. При семействата преди 400 години много по-отчетливо се проследяват специфичните за роди гени в Y-хромозомата, отколкото в днешните, става ясно от публикация в сп. Proceedings of the Royal Society B.Въз основа на резултатите научният екип изчислява, че нивото на мъжете рогоносци, отглеждащи небиологично свои деца в миналото е бил относително и много по-нисък отколкото се е предполагало доскоро – 1-2% на поколение. Предполагаемото преди число варирало между 8-30%. За съвременното население на Западна Европа е установено, че този процент варира между 1-3.

NEWS_MORE_BOX

 

Според Лармузо това е удивителен резултат, имайки предвид липсата на контрацептивни средства в онези времена, което и създава по-големи рискове за отглеждане на биологично чужди деца от мъжете. Заключението на това изследване, разбира се, успокоява духовете за достоверността на социологичните и биологични изследвания, които се провеждат в момента по света.