Не биха могли да съществуват изведени правила за това как да се възпитава детето. Всяко едно е различно и се отличава със своята уникална индивидуалност, което именно следва да ни радва в ролята ни на родители. Живеем обаче в общество,  което налага да се спазват общоприети норми и задача на родителя е да въведе детето си в този свят на социалното...

Не само възпитанието, но и отглеждането на детето, е нелеко дело – как да предпазим скъпото ни палаво мъниче от опасностите на околния свят, да му дадем всичко, от което се нуждае, за да изгражда впечатления свободно и същевременно да го предпазим от заобикалящите го навсякъде рискове. В желанието си да го предпазим често допускаме грешки, които имат негативно влияние за персоналното му развитие.

Всъщност, за да предпазим детето от опасностите на околния свят и помогнем за изява на вродения му талант и способности, трябва да провокираме развитието на самосъзнанието му... А то се поставя с изграждането на положителен образ за самия себе си.

Какви съвети ни дават специалистите, за да избегнем разрушаването на позитивното у детето? Ето десетте съвременни табута за родителя:

 

1. Никога не унижавайте детето!

Дали заради умора, яда си, заради несполука или отегчение, често може да се чуе упрек от страна на родител към детето му от рода на: „Глава на раменете нямаш ли?”, „Това ли е най-доброто, което можеш да постигнеш?” Забравете ги. Дори за възрастен човек, подобни реплики са унищожителни, камо ли за дете.

 


2. Не заплашвайте

Едно от най-използваните средства за принуда на детето да извърши дадено действие, когато то не разбира необходимостта или не е съгласно с него е да се изрече реплика от сорта: „Ако не си прибереш играчките, няма да те водя в детския център.” Подобен подход само издава безсилието на родителя да се справи със ситуацията или нежеланието му да отдели време и пълноценно внимание на детето си. Кой е казал, че деца се отглеждат лесно? Така, че помислете за добрия начин да мотивирате и подтикнете наследника си да изпълнява задълженията си. Необходимо е въображение, няма начин.

NEWS_MORE_BOX

 

3. Защо изисквате детето да изпълнява командите ви веднага?

Представете си, че съпругът или съпругата ви се обърне към вас със: "Съкровище, спри този разговор по телефона и измий чиниите!" Вероятно, това би ви обидило, вбесило... Подобна команда към детето звучи по същия начин – накърняваме правото му на избор да върши в момента предпочитаното от него занимание. Въпреки, че сте му родител, поканата за дадено действие следва да е поставена с уважение към личността му, колкото и малко да е то. В противен случай в бъдеще е много вероятно да позволява да бъде използвано по неприятен начин. Така че, изграждайте личност!


4. Не изнудвайте обещания

Детето е допуснало грешка и сторило "беля". Не е възможно децата да не правят пакости, това е начинът, по който те опознават света и развиват мисленето си, така че не бива да се гледа на неприятните случки като на фатални събития. Правилният подход, вместо да се изнудва детето да обещава неизвършването на дадено действие, е като му се обяснят послествията. Например, баткото е бутнал малката си сестричка. Ако баткото е на 3 едва ли осъзнава в пълна степен, че е причинил болка. Това трябва да му се обясни.
Обещанието като понятие не означава нищо за детето, това е като дума без пълнеж. А в случай, че детето е чувствително и съвестно, обещанието само ще допринесе за формиране на чувство за вина. В другия случай – ще развие у него цинизъм. Кажете, че възпитаването на децата не е изкуство...

 

5. Забравете за постоянното покровителство над детето


Ако родителят постоянно играе роля на адвокат или поясняващ действията на детето си, му отнема възможността да изгради способността да се защитава само. На подобно отношение по принцип са по-склонни по-властните родители, които допускат основно грешката да напътстват децата си във всяко едно действие. В този случай проблемът е много по-сериозен от това да се изгради чувство за самозащита, спира се развитието на самостоятелността. "Никога не върши вместо детето това, което то може да направи само." - приемето го като правило при  възпитанието на детето, ако искате да развиете самостоятелна личност.
 

 

Останалите 5 табута