Симптомите на депресия при тийнейджърите и емоционалното състояние на родителите са свързани, твърди научен екип пред Американската психологична асоциация. И докато обикновено, сме свикнали да мислим, че лошото настроение и грижа на родителите са причина за депресията при детето, е добре да имаме предвид и следното...

 

Екипът на Келси Хоуърд от щатския Северозападен университет отчита, че с успешната терапия и повлияване симптомите на депресия при подрастващите се наблюдава подобравяне на психично състояние при родителите.В проучването са били включени 325 тийнейджъри с диагностицирана депресия и съответно 325 възрастни – техни родители или настойници. Случаите на децата били разделени на 3 групи: получаващи когнитивно-поведенческа терапия, приемащи антидепресанти и съчетаващи медикаментозна и психологическа помощ. Състоянието на подрастващите е проследявано в продължение на година.

 

По данни на екипа една четвърт от родителите до началото на терапевтичния курс на децата  са съобщавали, че страдат от симптоми, характерни за депресията. Въпреки че терапията била предназначена единствено с цел подобряване състоянието на децата, в края на проучването изследователите документирали подобряване и на аналогичните симптоми при отговарящите за тях възрастни, независимо от вида на приложените терапевтични средства.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Това е едно от първите проучвания, които анализират как се отразяват психичните проблеми при децата на родителите им.

 

Концепцията за заразните емоции – т.е. че емоциите могат да се предават от един на друг човек – не е нова. Резултатите на научния екип поставят редица въпроси и теми за нови проучвания и намиране на нови терапии на депресията при тийнейджърите и семействата като цяло.

 

Депресията е все по-наблюдавано състояние сред населението. Докато при нас не може да се изведат данни, за САЩ тази тенденция се отчита в цифри. За тежка депресия се говори при възникване на суицидни мисли. Такива, за съжаление, са често срещани именно при депресирани тийнейджъри. Депресията при всички случаи изисква зрял подход за преодоляването ѝ, българите трябва и да детронираме грешната си представа, че децата са застраховани от нея.