Деница Банчевска е доктор по психология, психотерапевт и клиничен супервизор. Придобила е образованието и опита си в САЩ. Защитила е докторска степен в областта на човешкото развитие и семейната психотерапия. Притежава сертификат за психотерапевт към националната психотерапевтична асоциация на САЩ (ААМFТ).
В продължение на 11 години работи като терапевт, супервизор и научен изследовател към Щатския университет на Охайо (The Ohio State University), където се е учила от водещи в световен мащаб психолози и семейни психотерапевти.
Освен като терапевт, работи и като преподавател и супервизор в областта на психологията, социалната дейност и фамилната терапия. Член е на Българския институт по фамилна терапия, Дружеството на психолозите в България и Българска асоциация по хипноза.
Има богат опит с разрешаването на разнороден тип проблеми. Преодоляване на тежки травми и проблеми във взаимоотношенията и ежедневието, справяне със симптоми на сериозни психични състояния, себепознаване и самоусъвършенстване са основните насоки, в които постига успех със своите клиенти. Тя разглежда психологичните процеси като ключов компонент от общото здравословно състояние и цялостност на индивида и вярва, че тяхното познаване води към един по-щастлив и осъзнат живот.


Деница Банчевска ще е лектор на Форум бременност и детско здраве на Puls.bg, който ще се проведе на 31 март – 1 април.

 


 - Kой води в семейството?


Водачеството поема, който е компетентен в конкретната ситуация и може да взима добри решения и да поема отговорност. Обикновено това са родителите, но могат да настъпят трудности в баланса между поколенията или между партньорите.


В съвременното семейство, младото поколение се отделя от родителите, за да поведе – да обособи свое семейство (с или без деца), където в условия на независимост да реализира собствения си живот. Този нов модел се налага от развитието на обществото и съпътстващото ускорено узряване на младите хора. Ако порасналите деца не се отделят от родителите, често срещат затруднения да съвместят собствените си желания и разбирания за живота с тези на предишното поколение. Най-важно е емоционалното отделяне, но физическото отделяне се явява необходима предпоставка за този процес.

NEWS_MORE_BOX

 


Дори когато има отделяне на поколенията, може да се наблюдават някои обърквания. Например, понякога повежда само един от двамата партньори. Това е проблематично, защото рано или късно се отразява на взаимоотношенията и води до семейни проблеми. Разбира се, това не означава, че се очаква всеки от двамата да е компетентен във всичко; важно е ролите на партньорите да са взаимно допълващи се и „воденето“ да се осъществява в контекста на взаимно уважение и подпомагане. 


Друг често срещан съвременен проблем е тенденцията да се оставят децата да водят или по някакъв начин да се наруши йерархията в семейството. Важно е да има ясни граници между подсистемата на родителите и подсистемата на децата. Здравословните отношения изискват родителите да са единна емоционална единица, която се обособява от споделени права, отговорности и интимност. От тази си позиция те взимат взаимно съгласувани решения за дома и всяко дете в съответствие с индивидуалните му нужди. Уважението и зачитането на тези нужди включва поставянето на подходящи граници и правила съобразно възрастта и темперамента, а не желанията на детето. 


 - Кое семейство е здраво?


Има много критерии за оценка на семействата, но общото между разглежданите фактори е, че те предсказват в каква степен семейната система е способна да се адаптира здравословно към променящата се среда. Това включва запазването на семейството по такъв начин, че то да осигурява условия за развитие на всеки от членовете си в контекста на взаимно уважение и подкрепа.
В живота се случват множество промени и предизвикателства – предвидими и непредвидими. Някои от тях са свързани с нормалния жизнен цикъл, като например брак, раждане на дете, пубертет, пенсиониране, смърт. Други са обстоятелствени, както инциденти, премествания, загуба на работа или доход, развод и т.н. Желани или не, промените в живота носят стрес и изискват промяна в семейната система. Здраво семейство е това, което може да се приспособява към нуждите на ситуацията, да израства и да се учи в условията на промени и предизвикателства. 

 

 - Кога можем да разчитаме на здрави връзки в семейството? Кое може да ни го гарантира?


Този въпрос няма еднозначен отговор, нито има рецепта за това. Съвършеното семейство е идеал, но можем да говорим за нива на семейно здраве. В науката за човешкото развитие и семейните системи се разглеждат различни фактори, които служат за индикатори. Някои примери за това са семейната йерархия, нивото на тревожност в семейството и ефективната комуникация. Всички тези фактори са взаимосвързани. Например, в семейство с неефективна комуникация има неясни правила и граници и същевременно се наблюдава високо ниво на тревожност. Конкретно как дадено семейство може да си помогне за подобряване на семейното здраве зависи от специфичните личностови и системни характеристики, както и от факторите на външната среда. Посоката за развитие е подобряване на горепосочените аспекти, но процесът не е унифициран. Психотерапията е един от най-ефективните начините да се работи за подобряване на семейните взаимоотношения.

 

Въпросите си към Деница Банчевска можете да зададете след лекцията ѝ на 1 април в зала София ивент център по време на Форум бременност и детско здраве. Посещенията са безплатни. За регистрация >>