Да станеш родител вероятно е най-хубавото усещане, което един човек може да изпита. Много често чуваме подмятания от рода на „Майка лесно не се става!“. Мога да оборя всеки, който дръзне да ми каже това. Най-лесното е да изречеш тази реплика. Повечето трудности идват след раждането и се увеличават с възрастта на детето. Чували сте клишето „Малки деца – малки ядове, големи деца – големи ядове“. Важи с пълна сила.

 

Уважението не е общо и неясно понятие. Това е положително чувство за отношение, което имаме към себе си, но и отношението, което показваме към друг човек. Повишаването на осведомеността на децата за уважението ще им помогне да изградят смислени и силни връзки с другите, така че е важно те да се научат да се уважават един друг.Уважението е нещо, което даваме и получаваме. Очакваме другите да ни уважават в замяна на уважението, което проявяваме. Уважението се изгражда с времето, но лесно може да бъде загубено в човешките взаимоотношения.


Много родители се оплакват, че децата им не ги уважават. Когато родителите чувстват, че губят уважението на децата си, в същото време те чувстват, че губят положителното влияние, което могат да окажат върху тях. Опитваме се да възпитаваме най-милото си на социална отговорност, приемливи поведенчески модели, морални ценности, докато един ден просто оставаш с усещането, че някъде си сбъркал. 


Децата постоянно чуват от родителите си, че трябва да се научат да уважават. Уважавайте възрастните, уважавайте учителите, уважавайте роднини и т.н. Всичко е чудесно, но едно е да помолите детето да бъде мило с другите (нещо, което се изисква), а друго да поискате да проявява уважение (нещо, което е спечелено).


Уважението не е нещо, което можеш да наложиш на някого. Например, ако майката каже на детето със строг глас „Седни да четеш, иначе няма телевизия!“ и детето се подчинява, това не означава, че детето задължително спазва мнението на майка си. Страхът и принудата нямат нищо общо с уважението. Ако родителите искат да изградят добри отношения с детето си и искат да им покажат уважение, необходимо условие е сами да уважават детето си. Уважението във всяка човешка връзка се печели и от двете страни.


Родителите често и неволно не проявяват уважение към децата и в резултат децата не само не уважават родителите си, но не уважават другите, нито себе си. Разбира се, това не означава, че родителите не обичат децата си или че са лоши родители. Родителите просто не обръщат много внимание на начина, по който си взаимодействат с тях и това води до неуважение. Децата, които не уважават себе си, са по-склонни да проявяват негативно поведение като тютюнопушене, употреба на алкохол или отрицателно поведение към другите.


Да научиш детето си на уважение е отговорна задача за родителите. Неслучайно уважението започва у дома. Най-добрият начин да научите детето на уважение е да проявите уважение към себе си и към него.


Едно от най-важните условия родителите да се учат и да получат уважение е да слушат децата си. Начинът, по който родителите общуват с децата си, е може би най-важният фактор, който ще определи връзката им. Родителите трябва да обръщат внимание на децата си, докато говорят, като поддържат зрителен контакт и истински интерес. Те трябва да покажат на практика, че децата са важни за тях и че те заслужават вниманието и времето си. Когато родителите покажат, че уважават неговото мнение, тогава децата ще направят същото на родителите и на другите. Когато родителите направят грешка, те трябва да имат сили и смелост да я признаят и да се извинят. Родителите може да се страхуват, че подобно признание ще ги накара да загубят нещо от позитивния си имидж, но в действителност това, на което ще научат детето е, че всеки прави грешки


Ако детето направи грешка или се провали в нещо, родителите не трябва да го обиждат, да се срамуват от него или да го съдят. Децата се нуждаят от признанието на родителите си за постигнатото, както и от приемането на родителите им от това, което всъщност са. За да може едно дете да промени поведението, родителите трябва да се съсредоточат върху позитивите на детето, за да ги засилят. Децата трябва да знаят, че имат стойност като човешки същества. За да може едно дете да уважава другите, преди всичко то трябва да уважава себе си.


Доверието на родителите в техните деца и насърчаването на независимостта също са ключови съставки в възпитанието на уважението. Родителите трябва да търсят ситуации, при които детето може да действа отговорно и с уважение. Когато родителите се доверяват на децата си, между тях се развива връзка на уважение и зачитане.