Д-р Веселин Христов е завършил медицина през 1994 г. Специализира анестезиология и реанимация, по-късно и психиатрия. От десет години работи като психиатър и психотерапевт. Тази комбинация от познания за тялото и психиката обуславят и неговия холистичен подход към здравето и третирането на различни психични състояния. 

 

Имa бoгaт oпит с пациенти от всички възрастови групи. Той е един от малкото детски психиатри в България. Занимава се с групова и индивидуална психотерапия, клинична супервизия, подготвяне на план с терапевтични цели, кризисна терапия, диагностика и медикаментозно лечение и изготвяне на експертизи. 


 

Практикува в няколко града – София, Русе, Велико Търново и Разград.

 

Д-р Веселин Христов ще е лектор на Форум бременност и детско здраве на Puls.bg, който ще се проведе на 31 март – 1 април.

 

- Д-р Христов, какво е това криза?

 

Изхождайки от етимологията на думата, можем да разглеждаме кризите в живота на хората като моменти на нестабилно състояние, които застрашават статуквото, но също така имат потенциала да откриват нови възможности. В този смисъл, те могат да се разглеждат като ситуации на преход, от който би трябвало да се извлече най-доброто.

 

- Децата преминават ли през кризи? Не са ли те една книга с бели листа, върху които пишем? Какво всъщност се случва, за да изпадне едно дете в криза?

 

Кризите са естествен елемент от развитието на човека от раждането до неговата смърт – те бележат важни жизнени процеси, свързани с физическото и психическото му узряване, стават крайъгълен камък за вземане на сериозни решения и правене на житейски избори. Кризите не са натоварени непременно с негативна нюансираност и въпреки болезнените преживявания, с които са свързани, те имат утвърждаващ ефект в един по-общ план. Преодолявайки кризите, хората излизат от тях с повече опитности, с нови познания за живота и с придобити стратегии за справяне.

 

Понякога кризите оставят дълбок отпечатък в битието на човека и знанието за тези последствия ни дава възможност за една реална превенция на неадекватното отреагирване по време на криза. В това отношение, родителите са тези, които би трябвало да имат осъзнатост за реалните преживявания на децата и за въздействието, което имат кризисните ситуации върху психичния свят и бъдещето на детето.

 

- Има ли закономерност в появата на кризите? Има ли типични възрасти, в които се случват обичайно или необичайно кризите при децата?

 

Освен кризите, свързани с появата на непредвидени житейски ситуации (боледуване, раздяла, загуба на близък човек), в развитието на детето има и възрастови периоди, характеризиращи се с критични промени, засягащи неговата физика и психика. Често като такива се определят периодите между 2-4 години, между 7-8 години и с началото на пубертетната възраст (тийнейджърство). 

NEWS_MORE_BOX

 

Първият се свързва с най-ранната сексуалност на детето и болезнената трансформация на отношенията му с неговите родители, което довежда до неговата Аз-ова диференциация и е предпоставка за началото на една нормална комуникация със света извън семейството. Това е фаза на изключително интензивно натрупване на познания за собственото тяло и за общуването между хората. Твърде натоварващ, но и изключително важен период за бъдещото развитие на детето.

 

Вторият период бележи началото на една по-интензивна социализация на детето, на навлизането му в света на правилата и ограниченията, на систематичното обучение и натрупване на интелектуално познание. Раздялата с безгрижието и безметежността на ранното детство съвсем закономерно създава напрежение и тревожност у децата, поставя ги в ситуация на задължително съобразяване с условията на света на възрастните. Този преход изисква много търпение и толерантност от страна на родителите и първите учители на децата, както и креативност за преодоляване на неизбежната детска съпротива.

 

Периодът на пубертета традиционно се определя като период на изпитание за отношенията между деца и родители. Свързана с крайно драматични промени в тялото и психиката на подрастващите, тази фаза от развитието има огромно влияние върху способността на детето да навлезе като автономен субект в света на зрелите хора и да се изправи срещу предизвикателствата на живота. Това е една финализация на процеса на отделяне, неизменно свързан с провокативно и отхвърлящо авторитети поведение, с установяване на отношения на групова принадлежност и оформяне на личностовите характеристики. Този период изисква изключително усилие и осъзнаване от страна на родителите относно необходимостта от промяна на начина, по който те мислят и се държат с вече порасналите си деца.

 

Въпросите си към д-р Веселин Христов можете да зададете след лекцията му на 1 април в зала София ивент център по време на Форум бременност и детско здраве. Посещенията са безплатни. За регистрация >>