За амбивалентна връзка приемаме такава, в която партньорите се разделят и събират систематично през определени периоди от време. Някои изследвания са изчислили, че повече от 60% от възрастните са участвали в подобен тип взаимоотношения и повече от 1/3 от двойките, които са живели заедно, в даден момент са прекратили връзката си и по-късно са се събрали отново.

 

За да изследват феномена и ефектите му върху психичното здраве на ангажираните партньори, Браян Оголски, Рамона Осуалд и Кейл Монк събират данни от 545 лица, между които 266 в двуполови връзки и 279 в еднополови.


 

Един от по-интересните резултати е, че като цяло степента на „късане“ и „събиране“ е сходна за различните типове двойки, но еднополовите двойки, в които двамата участника са мъже, са по-предразположени към подобен тип поведение. 

 

Ако оставим този детайл настрана, общото между всяка двойка, независимо дали е съставена от мъж-жена, мъж-мъж или жена-жена, е, че колкото повече продължава да съществува на амбивалентен принцип, толкова по-негативни следствия има за психологичното здраве на участниците.

 

В сравнение с по-последователните двойки, амбивалентните такива страдат от по-високи степени на тормоз, липса на комуникация и вярност. Не е случайно при това положение, че участниците в подобни отношения развиват състояния на депресия и тревожност

 

Временното прекъсване на една връзка не е задължително лошо нещо, намеква Кейл Монк, защото партньорите могат да осъзнаят важността на това, което са имали, и съответно да се постараят да го направят по-стабилно. От друга страна, систематичните раздели и събирания са индикатор именно за невъзможността за изграждане на стабилна и отговорна връзка.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Изследователите добавят, че амбивалентните връзки съществуват поради много различни причини, включително финансови или поради усещане, че двойката вече е ангажирала прекалено много заедно, за да продължи по отделно.

 

"Ако партньорите са честни пред себе си за този модел, те могат да предприемат необходимите стъпки, за да продължат връзкате си или да й сложат край. И двата случая са от жизненоважно значение за запазването на собственото им благосъстояние", споделя Монк.

 

Резултатите са публикувани в сп. Family Relations