Мартин Кожинков е председател на Българската асоциация болест на Крон и улцерозен колит (БАБКУК). От май 2016 г. оглавява и Европейската федерация на хората с възпалителни чревни заболявания. Ето какво сподели той за постиженията на БАБКУК, за проблемите пред българския пациент и за положителния опит на Европа в лечението на болест на Крон и улцерозен колит.
 
 - Г-н Кожинков, какво постигна Българската асоциация болест на Крон и улцерозен колит през последните години?
 
Преди няколко месеца БАБКУК навърши 5 години. За този период смятам, че постигнахме не малко. Разработихме редица информационни материали за пациенти с болест на Крон и улцерозен колит, запознахме обществото с възпалителните чревни заболявания чрез редица информационни кампании, проведохме първото зелено училище за пациенти с тези заболявания, съдействахме за организирането на безплатни тестове и прегледи за диагностика... Наред с това, защитавахме правата и интересите на пациентите с възпалителни чревни заболявания пред различни държавни органи.
 
 - Възможно ли е да достигне Вашата помощ и информация до всеки пациент с хронично възпалително чревно заболяване?
 
Възможно е и се опитваме да го правим. Един от информационните материали, които сме разработили, е „Наръчник за новодиагностицирани пациенти“. Той е наличен в по-големите гастроентерологични клиники в страната и следва да се раздава от лекарите при диагностицирането на болест на Крон или улцерозен колит. Наред с това сме активни в различни медицински форуми, за да може информацията за съществуването и дейностите на асоциацията да са известни на лекарите, които се сблъскват с възпалителните чревни заболявания в своята практика. Не на последно място, разполагаме със сайт и група във фейсбук, от които пациентите могат да се информират за новости и актуални теми, свързани с възпалителните чревни заболявания в България и Европа.
 
 - Какъв процент от българските пациенти с болест на Крон и улцерозен колит се лекуват?
 
Смятам, че много голям процент от диагностициратите пациенти с болест на Крон и улцерозен колит се лекуват, но, за съжаление, има и голям процент, които не са с правилна диагноза и съответно не се лекуват. Дали обаче всички се лекуват по съвременна методика и чрез модерна терапия е отделен въпрос. За съжаление, достъпът до лечение в различните краища на страната е различен. Има гастроентерологични клиники – преди всичко в университетските болници – които следят новостите в областта и имат вече доста опит с възпалителните чревни заболявания, но има и такива, които изостават.
 
 - Все още ли се бави диагнозата или има напредък в последните години?
 
Трудно мога да дам еднозначен отговор, тъй като няма единна статистика по въпроса. Диагностиката обаче винаги е предшествана от два условни етапа: първият – в който се появяват симптомите и пациентът търси информация за какво заболяване може да става въпрос и към какъв специалист трябва да се обърне, и вторият – от момента на търсене на специализирана помощ до поставянето на диагнозата. Вярвам, че чрез дейностите на асоциацията успяваме да съкратим средното време за диагностика, особено в първия етап.
 
 - Какви са основните проблеми на българските пациенти с тези заболявания?
 
Това са липсата в някаква степен на навременна диагностика и навременното лечение. От друга страна, пациентите доста често изтъкват, че проблем са цените и непълното заплащане на лекарствата от Здравната каса, защото става въпрос за хронични заболявания, при които някои лекарства може да се приемат и доживот. Специфичен проблем съществува и по отношение на един от важните медикаменти за нашите заболявания. Поради реекспорт на лекарства доста често медикаментът не е наличен в аптечната мрежа и пациентите срещат трудности да си го набавят.
 
 - Сътрудничите ли си с гилдията на гастроентеролозите?
 
Да, активно. Два красноречиви примера от последните месеци са съвместната пресконференция по случай отбелязването на Световния ден на възпалителните чревни заболявания – 19 май и превеждането на български език на Насоки за пациента за диагностиката и лечението на болестта на Крон / улцерозен колит. С помощта на гастроентеролози ясно, обективно и на достъпен език са изяснени основни концепции за диагностиката и лечението на болестта на Крон и улцерозния колит.
 
 - Къде в Европа са най-добрите практики по диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит?
 
Не бих си позволил да откроя отделна страна. Най-добрите практики са в центровете с натрупан опит, следящи последните новости в областта и разполагащи с интердисциплинарни екипи, които познават заболяванията – гастроентеролози, хирурзи, психолози, диетолози. На европейско ниво много активно се работи за разработването на единни стандарти за диагностика и лечение на възпалителните чревни заболявания, основани на последните научни достижения в областта. Когато се спазват стандартите, все по-малко значение придобиват въпросите къде или при кого се лекува даден пациент.
 
 - Кое е най-съвременното лечение и има ли достъп до него?
 
Най-съвременното лечение е т.н. биологична терапия, която се покрива изцяло от Здравната каса. Биологичната терапия се доказва като много ефективна при много голям брой пациенти. В България тя се изписва при точно дефинирани критерии.
 
 - Какви улеснения са създадени за пациентите в Европа?
 
На много места изписването на подържаща терапия става много по-лесно. Бюрокрацията е по-малка. На места това става с изпращане на имейл от пациента към клиниката, заявка от клиниката към аптеката за определения медикамент и потвърждение, че пациентът може да си вземе лекарствато от съответната аптека. Няма чакане пред лекарски кабинети, попълване на административни документи, събиране на подписи или изчакване на решения на комисии. Всичко става много по-бързо и лесно.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Съществуват и редица проекти, разработени от пациентските организации, целящи да подпомогнат на пациентите в тяхното ежедневие – приложения за телефони, обозначаващи на картата наличието на тоалетни или напомнящи, че е необходимо да се вземе дадено лекарство. Много организации, включително и нашата, са разработили пластмасови карти, информиращи, че притежателят на картата има нужда да ползва спешно тоалетна.
 
 - Какво от европейския опит бихте искали да се приложи в България?
 
Иска ми се като пациенти да сме по-задружни и да повярваме, че можем да променяме нещата, свързани с предизвикателствата, с които съдбата ни е срещнала в лицето на възпалителните чревни заболявания. Някои асоциации се опитват да улеснят живота на пациентите с възпалителните чревни заболявания в своите страни чрез разработване на приложения, организиране на различни кампании и т.н. Други отиват още по-далеч – финансират научни разработки, насочени към по-доброто познаване на заболяванията и търсенето на лечение. Надявам се да можем да се поздравим с подобни инициативи и ние в недалечно бъдеще.
 
 - Какви са новите цели пред пациентските организации, защитаващи правата на хората с болест на Крон и улцерозен колит?
 
Основните цели на пациентските организации остават непроменени – те са свързани с подобряване на живота на хората с болест на Крон и улцерозен колит. В европейски план темата за пациентската безопасност, особено по оношение на новите лекарства, продължва да е на дневен ред. В България през 2017 г. ще се опитваме да увеличим броя на доброволците в организацията, да продължим с информационните кампании и да следим за осигуряването на достъп до лечение на всички пациенти.