Ново проучване, публикувано в Journal of Neuroscience, установяват че недостатъчният нощен сън увеличава чувствителността към болка. Тази проява е следствие на въздействие върху обработката на информацията в мозъка, получена от болковите рецептори.


Според статистиката приблизително 35% от американците са лишени в определена степен от достатъчно часове сън в денонощието. Ефектите върху мозъка от това постоянно лишаване от достатъчно сън са многобройни - от възпрепятстване на способността ни да учим до проблем с формирането на нови спомени.


Друг ефект от недостатъчния сън се оказва именно чувствителността към болка. Липсата на достатъчно часове сън уврежда естествените механизми на мозъка за облекчаване на болката. Авторите на проучването насочват вниманието към потенциалните връзки между съня, хроничната болка и повишената зависимост към различни групи болкоуспокояващи.В САЩ над 20% от населението, или около 50 милиона възрастни, живеят с хронична болка, според последните данни  на центровете за контрол и превенция на заболяванията. Средно около 130 души умират от предозиране с опиати всеки ден.


В проучването участват 24 души, при които чрез нагряване на участък от кожата се предизвиква болкова реакция и се проследява неврологичната верига – болкови рецептори-мозък-обработка на информацията и ответен отговор. В групата на изследваните, които спят по-малко часове нощем са докладвани резултати за поява на дискомфорт при по-ниска температура на нагряване, в сравнение с тези участници, които не са лишени от достатъчно сън.


Учените установяват, че област от мозъчната кора, свързана с чувствителността към болка е с повишена функция при участниците, при които има лишаване от сън.


Изненадващ се оказва ефектът върху активността на ядро в мозъка (nucleus accumbens), което има отношение към освобождаване на невротрансмитера допамин, едно от функциите на който е да облекчава болката. При лишените от достатъчно количество сън изследвани лица – това ядро е с намалена активност.


Според изследователите резултатите ясно показват, че дори и най-фините промени в нощния сън оказват отражение върху чувствителността ни към болка.