Прекарваме една трета от живота си в сън, като по време на малка част от него сънуваме. Често, обаче, сънищата бързо се изтриват от паметта ни и остава бегъл спомен, в някои случаи дори и в рамките на няколко минути. Но въпросът е нормално ли е това и на какво се дължи?


Според Томас Андрилон, невролог в университета Монаш в Мелбърн поради бързото изтриване на спомените често някои хора приемат, че не са имали сънища, а това се оказва погрешно. Така проведени изследвания по време на сън показват, че ако сънуващият бъде събуден в конкретен момент е възможно да запази спомен за съня, включително и с подробности.


Дори и да си мислим, че по време на сън мозъкът си почива, това се оказва не съвсем вярно на 100%. Така по време на сън не всички мозъчни дялове се изключват едновременно, според резултатите от проучване (2011 г.), публикувано в списание Neuron. Учените откриват, че един от последните дялове, които остават активни е хипокампусът, който има пряко отношение към преместване на информацията от краткосрочната памет в дългосрочната.В случай, че се събудим и хипокампът не е в активната си фаза е обяснимо и защо спомените ни за сънищата не преминават от краткосрочната в дългосрочната памет.


Резултатите от някои проучвания показват че в определени периоди по време на сън хипокампусът изпраща информация до мозъчната кора, но не получава обратна връзка. Тази еднопосочна комуникация би позволила изпращане на спомени от хипокампуса до мозъчната кора за дългосрочно съхранение, но нова информация няма да бъде регистрирана от него.


Нашата слаба способност да кодираме нови спомени по време на сън също е свързана с промените в нивата на два невротрансмитери - ацетилхолин и норадреналин, които имат роля за запазване на спомените. Когато заспим, ацетилхолинът и норадреналинът спадат драстично.


Увеличението на ацетилхолина поставя мозъчната кора във възбудено състояние, докато ниските нива на норадреналин имат обратното действие.

 

Важно е да се отбележи, че емоционалното наслагване също оказва влияния, тъй като при наслагване на емоционална компонента към сънищата – например гняв или страх, ние сме много по-склонни да си спомняме съня дори в детайли.