Времето, което прекарваме в сън, обикновено заема 30% от денонощието ни или поне при тези, които спят по 8 часа. Един въпрос започва да вълнува все повече експертите в областта: Възможно ли е да се възползваме от това време и да придобием нови умения или дори да усвоим нов език? Или с други думи - възможно ли е ученето по време на сън?“


Отговорът е и да, и не. И двата отговора се определят от това какво разбираме под „учене“.


Усвояването на сложна информация, както и усвояването на изцяло ново умение от нулата, дори и със слушането на аудио запис по време на сън, е почти сигурно невъзможно. Но изследванията показват, че спящият мозък далеч не остава „бездеен“ и дори и по време на сън могат да бъдат извършвани някакви форми на обучение.Концепцията за учене по време на сън или т. нар. хипнопедия има дълга история. Първото проведено проучване е публикувано още през 1914 г. от немския психолог Роза Хайне. Тя открива, че изучаването на нов материал вечер преди лягане води до формиране на значително по-дълготрайни спомени в сравнение с наученото през деня.


Благодарение на последващи проучвания се установява, че сънят е от решаващо значение за формирането на дългосрочни спомени за това, с което сме се сблъскали като информация през деня. „Спящият“ мозък анализира и подрежда преживяванията и събраната информация от деня, след което ги премества в хипокампа. Но оттук идва и въпросът дали така спомените могат да се променят или дори да се формират нови.


Тези открития предполагат, че е възможно спящият мозък да абсорбира информация и дори да формира нови спомени. Тази информация се оказва полезна и намира място при хора, които искат да се откажат от лош навик – като например пушене, а се предполага и ролята в лечението на посттравматичния стрес.


В проучване от 2012 г., публикувано в списанието Nature Neuroscience, израелски изследователи разкриват, че хората могат да свързват звуци с различни миризми по време на сън. Така първоначално на спящи хора се пускали едни и същи песни, заедно с неприятна миризма – например на развалена риба. След неколкократни опити, дори при пускане само на същите песни – изследваните хора затаявали дъх, поради очакването на неприятната миризма. Този опит е ясно доказателство, че хората могат да формират нови спомени и по време на сън.