Изследователи провериха връзката между риска от кардио-васкуларни нарушения и часа, в който човек заспива нощем.

 

Те откриват, че най-ниският сърдечносъдов риск се наблюдава при хора, заспиващи в интервала между 22-23 часа. Предположенията им са, че в друго време се нарушава вътрешния часовник на организма.


 

Предишни проучвания подкрепят твърдението, че по-малко часове сън водят до по-висок риск, но това е първото изследване, обръщащо внимание на точния час, в който заспиваме.

 

В него се наблюдава, че жените, които си лягат между 22 и 23 часа са със сърдечносъдови нарушения по-рядко от тези, които се заспиват по-рано или по-късно.

 

Проучването е публикувано European Heart Journal - Digital Health.

 

Използваните данни са предоставени от UK Biobank за периода между 2006 и 2010 г. и включват 88026 участника, от които 58% са жени.

 

Използваната информация за тях е отностно възрастта им, пола, социално-демографския статус, количеството сън, на което са свикнали, прекъсвания по време на съня, часа в който си лягат и дали са пушачи.

 

Също така, изследователите оцениха телесна маса на участниците, кръвното им налягане, нивата на холестерол и наличието на диабет.

 

Сънят на изследваните хора е прецизно проследен за период от 7 дни посредством акселерометър на китката според липсата на движение.

 

През следващите средно 5,7 години учените проследяват здравословното им състояние и дали те ще развият сърдечносъдово заболяване - например инфаркт, сърдечна недостатъчност, инсулт, хронична исхемична болест на сърцето или преходна исхемична атака.

 

По време на този период при 3172 - 3,6% от участниците се появява сърдечносъдово заболяване, като рискът се различава между половете.

 

Най-ниският е при жени, които си лягат между 22:00 и 22:59 ч. При тези, които заспиват в периода между 23:00 и 23:59 часа, рискът е по-висок с 12%.

 

Сред жените будни до полунощ той е най висок - с 25% повече, както и при тези, които заспиват преди 22 часа - с 24%.

 

При мъжете рискът от сърдечносъдово нарушение е по-висок единствено сред тези, които заспиват преди 22:00 часа.

 

Източници:

https://academic.oup.com/ehjdh/advance-article/doi/10.1093/ehjdh/ztab088/6423198