Светлинната терапия е често използвано лечение при нарушения на съня и разстройства на настроението, които засягат съня. Светлинната терапия, която още се нарича светлотерапия (фототерапия) или терапия с ярка светлина, включва използване на специална светлинна кутия у дома или понякога просто излагане на слънце в точното време на деня.


Това лечение може на пръв поглед да изглежда твърде просто, за да може да помогне при такъв голям проблем, но нарастващият обем от научни изследвания показва, че терапията има успехи. Пациентите може да се възползват от светлинната терапия, ако имат проблеми със съня, свързани с:

Светлинната терапия представлява умишлено и целенасочено използване на слънчева светлина или симулирана слънчева светлина за лечение на инсомния. Това обикновено се извършва със специално проектирана светлинна кутия, която излъчва 10 000 лукса (единица за осветеност). Тази светлина е достатъчно ярка, за да бъде ефективно лечението, но значително по-слаба от слънцето, така че да бъде безопасна за очите на пациента.Въпреки че специалист по медицина на съня може да препоръча това лечение, светлинната терапия обикновено може да бъде извършена в домашни условия и не изисква рецепта или медицински надзор. Въпреки това е необходимо да бъде закупен специален източник на такава светлина. Светлинната терапия е лесна за приложение и обикновено включва:

  • Престой на определено разстояние от източника на светлина (светлинна кутия);
  • Престой за определен период от време пред източника на светлина, който може да варира в зависимост от вида и тежестта на състоянието;
  • Приложение на терапията в определено време на деня

Целта на светлинната терапия е да рестартира циркадния ритъм (биологичният ритъм). Циркадните ритми са цикли от физически и умствени функции, които се извършват при хората в продължение на 24-часовия период на денонощието. Учените не разбират напълно как действат тези цикли, но изследванията продължават, защото те са важни за много аспекти на здравето. Повечето живи същества развиват циркаден ритъм, който е в синхрон със светлите и тъмните периоди на денонощието. Всъщност учените са открили сензори в задната част на човешките очи, които разпознават светлите и тъмните модели.


Библиография:
National Institutes of Health: National Institute of General Medical Sciences. Circadian rhythms
Riemann D, Baglioni C, Bassetti C, et al. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia
Abbott SM, Reid KJ, Zee PC. Circadian rhythm sleep-wake disorders