Климатичните инсталации безспорно играят незаменима роля в летните горещини, помагайки ни да се чувстваме по-свежи и пълноценни, особено на работното място. Заспиването също става естествено, избягвайки чувството за жега и неприятна „лепкавост”, които неизбежно съпровождат летните нощи. Въпреки привидните ползи обаче, необходимо е да се познават и потенциалните вреди на климатичните инсталации върху здравето преди да се превърнат в задължителен уред в нашия дом или на работно място.

 

 


Какво трябва да знаем при използването на климатична инсталация?

 

Основният негативен ефект на климатичната инсталация е свойството и неколкократно да завърта циркулиращия в стаята един и същ въздух. От това следва, че всеки микроорганизъм попаднал там също ще циркулира и ще се разпространи навсякъде в помещението, където е включен климатик. В една работна среда, където работят повече хора, всеки от тях е потенциален носител на различни бактерии или вируси. Това има потенциално рискова роля за последващо развитие на заболяване.

 

Освен потенциални бактерии или вируси, във възхуда се съдържат и прахови частици, които в по-голямата си част представляват отлющени епителни клетки от кожата, както и алергени. Това има отношение към евентуалното развитие на алергия или изостряне на съществуваща вече такава.

 

Праховите частици могат да станат причина за по-затруднено дишане, тъй като това означава, че трябва да филтрираме повече от „обикновен” въздух. Освен това те абсорбират малките капчици вода и влага във въздуха, което става причина за „изсушаването” на въздуха и потенциалните вреди от това – затрудняване на дишането, дразнене и сухота на кожата, очите и др.

 

Някои от описаните негативи на климатичните инсталации са:

  • Риск от разболяване и хронична умора – изследванията показват, че хората, подложени през повечето време на действието на климатичната инсталация имат по-висок риск от появата на хронично главоболие и умора. Постояно дразнене на лигавиците и затруднено дишане са също често срещани, което увеличава риска от развитието на настинки, грип и други заболявания;
  • Суха кожа – дългите часове изложени на климатик са причина за постепенното намаляване на влажността на кожата. Затова е препоръчително изполването на хидратиращи кожата средства;
  • Обостряне на хронични заболявания – централните климатични инсталации е известно, че изострят симтомите на развито вече хронично заболяване, в това число артит, неврит, ниско кръвно налягане;
  • Трудна адаптация към външната околна температура – дългият престой в приятно охладено помещение може да стане причина за по-трудно приспособяване към външната висока температура. Това представлява своеобразен стрес за организма и е потенциален фактор за увеличаване на случаите на свързаните с горещините смъртни случаи;
  • Рискове при използване на климатика в колата – макар и да е спасяващо средство в летния ден, особено когато колата стои в задръстване, изследванията показват, че климатичната инсталация в автомобилите е потенциален носител на няколко вида плесени, които могат да окажат негативен ефект върху нашето здраве;
  • Легионелоза – климатичната инсталация може да стане източник и на потенциално заразяване с т.нар. Legionella pneumophilla, отговорна за развитието на сока температура и пневмония.
NEWS_MORE_BOX

 

Въпреки потенциалните вреди от излагането на климатика, много често неговото приложение остава незаменимо, както у дома, така и на работното място, затова избирането на подходяща климатична инсталация, съобразена с изискванията за безопасност, както и редовното почистване и поддържане на определено ниво на влажност в помещението е ключов момент за правилната експлоатация и свеждане до минимум на потенциалните негативни ефекти.