Обструктивната сънна апнея може да доведе до когнитивен упадък при мъже на средна възраст. Това разкриха учени от Великобритания, Германия и Австралия.

 

Сънната апнея е хронично заболяване, при което пациентът спира да диша по време на сън. Тези паузи са с различно времетраене. В зависимост от механизма, по който възникват, тя се дели на обструктивна и централна.


 

При обструктивната сънна апнея пациентът спира да диша в резултат на механична обструкция на дихателните пътища, докато при централната се наблюдава нарушение на центъра на дишане в мозъка.

 

Заболяването се среща по-често при мъже, пациенти на средна възраст, затлъстяване, високо кръвно налягане, пушачи и при наличие на друго хронично заболяване, засягащо дихателната система.

 

Липсата на лечение на това състояние е сериозен рисков фактор за повишено артериално налягане, сърдечносъдови нарушения, инсулт и диабет.

 

В резултат на новопроведено изследване, учени установиха, че сънната апнея води до по-висок риск от когнитивен упадък сред мъжете.

 

В него са включени 27 новодиагностицирани мъже на възраст между 35 и 70 години, без придружаващи заболявания. Този тип пациенти се срещат рядко, обикновено мъжете и жените със сънна апнея имат разлини съпътстващи заболявания - сърдечносъдови или метаболитни нарушения, инсулт, диабет, налично хронично системно възпаление или депресия. Освен това включените участници не консумират алкохол, не пушат тютюневи изделия и не са с наднормено тегло - с BMI под 30.

 

Получените резултати от различните изследвания - електроенцефалография по време на сън, нива на кислород в кръвта, сърдечна честота, дишане и движения на очите и краката, са сравнени със същите при контролна група без заболяването.

 

Учените установяват понижена бдителност и способности на краткосрочната памет при пациентите с обструктивна сънна апнея.

 

Най-значими са разликите в резултатите от тестовете, оценяващи възможността за визуална съпоставка на различни предмети, в краткосрочната памет, възможността за концентрация и изпълняване на отделни задачи, в психомоторното функциониране, както и в социално разпознаване и оценяване на различни емоции.

 

Въпреки това механизмът, по който възникват отделните когнитивни дефицити при пациенти с обструктивна сънна апнея, все още не е изяснен.

 

Информация за направеното разкритие е публикувана в сп. Frontiers in Sleep.

 

Референции:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frsle.2023.1097946/full