Карбоанхидразата - молекула, използвана при лечението на епилепсия и глаукома, може да намали броя на паузите на дишането през нощта и по този начин да се подобри качеството на съня, откриват шведски изследователи. 

 

Възможности за медикаментозно лечение на сънна апнея


Понастоящем единствените налични терапевтични средства, които се прилагат при сънна апнея, са орални уреди и маски за осигуряване положително налягане в дихателните пътища.

 

Това са терапевтични средства, които понякога могат да нарушат качеството на живот на засегнатите.

 

Разработването на лекарствено лечение би могло да подобри качеството на живот на много пациенти.

 

Изследователи от Университета в Гьотеборг, Швеция са демонстрирали ефективността на инхибитора на карбоанхидразата за лечение на сънна апнея.

 

Инхибиторът на карбоанхидразата е ензим, който помага за поддържане на баланса между нивата на въглероден диоксид и въглеродна киселина в организма.

 

Този ензим също така присъства естествено в организма.

 

Лечението намалява броя на дихателните паузи през нощта

За да стигнат до тези открития, изследователите са провели рандомизирано двойно-сляпо проучване, включващо 59 пациенти, засегнати от умерена или тежка сънна апнея.

 

Всички участници са били разделени на 3 групи:

  • Първата група е приемала 400 mg инхибитор на карбоанхидразата;
  • Втората група е приемала 200 mg инхибитор на карбоанхидразата;
  • Третата глуба е била контролна група и е получила плацебо.
     

Целият курс на лечение е продължил 4 седмици.

 

Резултатите от проучването показват, че лечението намалява броя на дихателните паузи и насърчава ефективното насищане на кръвта с кислород през нощта.

 

Сред пациентите, които са приемали доза от 400 mg, броят на дихателните паузи намалява с приблизително 20 на час.

 

При една трета от пациентите са останали само половината от дихателните паузи, а при всеки пети пациент - броят на дихателните паузи е намалял с 60%, пояснява Ян Хеднер, професор по пулмология.

 

Все пак трябва да се отбележи, че някои пациенти, особено тези, които са приемали най-високата доза, са имали странични ефекти като главоболие и задух.

 

Според изследователите резултатите от проучването дават нови възможности за разработване на лечение за сънна апнея.

 

По този начин те подкрепят извършването на повече изследвания за ползите от инхибирането на карбоанхидразата като потенциално ново лечение за обструктивна сънна апнея.

 

Референции:

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=apnee-sommeil-bientot-medicament-reduire-nombre-pauses-respiratoires-nuit