Синдромът на неспокойните крака е по същество неврологично заболяване, характеризиращо се с възникването на неприятно усещане – за пулсиране, дърпане, пълзене или друго несвойствено чувство в долните крайници, което е съпроводено със силно, често непреодолимо желание за движение. Симптомите се изявяват през нощта, засилвайки се по интензитет или по време на почивка. Движението от своя страна води до облекчаване на симптомите, но е свързано със сериозно нарушение в качеството и продължителността на съня и в зависимост от тежестта на симптомите може да доведе и до нарушение в ежедневната функционална активност на засегнатия.

 

Каква е причината за възникване на заболяването?


 

С оглед проявите, с които е свързано заболяването, синдромът на неспокойните крака е причислен към двигателните нарушения по време на сън. Конкретна причина все още не установена. Предполага се връзка с допаминовата рецепция, което се потвърждава от облекчаването на симптомите след прилагането на допаминови агонисти, както и от наличието на синдрома на неспокойните крака при болни от Паркинсонова болест, при които също е налице допаминов дефицит.

 

Друга възможна причина е проблем в транспорта и складирането на желязо в базалните ганглии, което е косвено свързано с допаминовата медиация.

 

Роля на генетичния фактор също се предполага, заради открити случаи на фамилност на заболяването при наличие на симптоми преди 40 годишна възраст.

 

Други възможни причини, без доказана ясна връзка със заболяването са:

  • Хронични заболявания като захарен диабет, бъбречна недостатъчност, периферна невропатия и др. Лечението на подлежащото заболяване води до облекчаване на симптомите;
  • Прием на определени медикаменти – антиеметични (против повръщане), антипсихотични, антидепресанти, някои противоалергични и против простуда медикаменти.
  • Бременност, особено в последния 3-ти триместър. Облекчаване на симптомите се наблюдава около 4 седмици след раждането.

Алкохолът и сънната депривация могат също да се окажат тригер за поява на оплакванията.

 

Кои хора засяга заболяването?

 

Статистическо проучване в САЩ показва, че заболяването засяга около 10% от населението, като се наблюдава както в детска, така и в по-зряла възраст. Синдромът може да засегне и двата пола, но се наблюдава двойно по-висока честота сред женския пол. Напредналата възраст и наличието на съпровождащи заболявания от своя страна са свързани с по-сериозна тежест на заболяването, като симптомите се появяват по-често и са с по-дълга продължителност.

 

Кои са симптомите на синдрома на неспокойните крака?

 

Няколко са основните признака, характеризиращи заболяването:

  • Неприятно усещане в краката – по време на почивка в седнало или легнало положение. Може да засегне както единия, така и двата крака;
  • Силно, често непреодолимо желание за движение на краката – изявява се като неспирно движение на краката в седнало положение, често обръщане и „мятане” в леглото и др. Движението води до облекчение на симптомите;
  • Засилване на симптомите нощно време и изчезванеto или значителното им намаляване в ранните сутрешни часове – тогава е и времето на най-пълноценния сън на засегнатите;
  • Влошаване на симптомите при дълга имобилизация – например при дълго пътуване, както и при сънна депривация – намаляване на количеството сън;
  • Често съчетание с т.нар. периодично движение на крайниците – при 80% от болните се наблюдават неволеви движения на крайниците по време на сън – екстензия на големия пръст и свиване в глезена и/или коляното и др. Продължават средно 20-40 секунди и могат да доведат до събуждане и нарушение в структурата на съня, както и до дневна сънливост;
  • При сериозна по тежест симптоматика и нелекуване – физическо и психическо изтощение, нарушение в концентрацията, паметта, организацията на ежедневните дейности, депресия.
NEWS_MORE_BOX

 

Как се диагностицира заболяването?

 

Няма специфичен тест или изследване, което би могло да докаже диагнозата. Тя се базира в по-голяма част от случаите на клиничната оценка и изключването на евентуални други причинители на настоящото заболяване.

 

Как се лекува синдрома на неспокойните крака?

 

Не съществува универсално средство за лечение на заболяването. Приложение намират някои допаминови агонисти, антиконвулсанти – габапентин и прегабалин, които намаляват сетивните усещания, бензодиазепини, опиоиди и др. Изпробват се и различни методи, свързани с промяна в начина на живот, ограничаване консумацията на алкохол, кофеин и цигари, прием на определени хранителни добавки и витамини.

 

Заболяването има прогресиращ ход на протичане, като при някои пациенти се наблюдават различно дълги, свободни от симптоми, периоди, последвани от нова поява на оплакванията.