Синдромът на напреднала фаза на съня се характеризира с график на съня, който изпреварва с няколко часа графика за сън, възприет от социалните норми (настъпване на съня от 18:00 до 21:00 часа и сутрешно събуждане от 2:00 до 5:00 ч.). Смята се, че синдромът на напреднала фаза на съня е много по-рядко срещан от синдрома на забавената фаза на съня, но това може да се дължи на факта, че той води до по-малко проблеми при ходенето на работа, училище или социалните контакти и много случаи остават недиагностицирани.

 

Въпреки че механизмите, залегнали в основата на синдрома на напреднала фаза на съня, са относително неизвестни, се предполага, че разстройството възниква в резултат на нарушения в биологичните ритми.Етиологията на синдрома на напредналата фаза на съня не е напълно изяснена. Според проучванията той се наблюдава при хората, които имат фамилна анамнеза за състоянието (история на заболяването в семейството).


Разпространението на това нарушение се увеличава с напредването на възрастта, но данните за връзка между възрастта и синдрома са ограничени. Увеличаването на разпространението на синдрома на напредналата фаза на съня, свързано с възрастта, може да се дължи отчасти на факта, че възрастните хора имат по-ниски нива на излагане на светлина вечерта. И обратно, излагането на високи нива на светлина сутрин може също да влоши синдрома. Работните графици, които изискват хронично ранно събуждане, могат да бъдат предразполагащ фактор за развитието на синдрома.


В семействата на засегнатите лица са документирани случаи, при които състоянието се унаследява по автозомно-доминантен механизъм. Мутациите в гените hPer2 и CKIe са отговорни за нарушенията в биологичния часовник и са свързани с унаследяването на синдрома на напредналата фаза на съня.


Подобно на синдрома на забавена фаза на съня, синдромът на напредналата фаза на съня не причинява здравословни проблеми, стига хората да могат да поддържат графици, които са синхронизирани с техните нарушени циркадни фази.

 

Прекомерната сънливост в късния следобед е често срещана при лицата, страдащи от синдрома и това може да допринесе за намалена производителност на труда и повишен риск от злополуки в късния следобед. Опитите за изпълнение на задължения (социални, работни, училищни) вечерта могат да доведат до хроничен недостиг на сън при лицата със синдрома и в резултат на това лишаването от сън може да доведе до други здравословни проблеми.


Въпреки че лягането за сън и ставането от сън в много ранни часове може да затрудни работата и социалните взаимоотношения, състоянието обикновено не се свързва с неблагоприятни ефекти върху работата или учебната дейност, за разлика синдрома на забавената фаза на съня.

 

Хората, които имат ранни цикли на будност и сън, свързани със синдрома на напредналата фаза на съня, могат да изпитат чувство на безизходност и самота. Това състояние често е погрешно етикетирано като симптом на депресивно разстройство, обаче синдромът на напредналата фаза на съня се наблюдава при с липса на депресия.


Библиография:
S.K. Crowley, S.D. Youngstedt, in Encyclopedia of Sleep. Circadian Rhythm Sleep Disorders (CRSD). Advanced Sleep Phase Disorder
Healthline. Everything to Know About Your Circadian Rhythm