Синдромът на експлодиращата глава е сравнително рядко срещано нарушение на съня, отнасящо се към голямата група на т.нар. парасомнии, при които настъпват нежелани действия или събития по време на сън. Характеризира се с внезапна поява на силен звук, подобен на този при експлозия на бомба, изстрел от пистолет, сблъсък на чинели или някакъв друг неразгадаем звук, чийто произход изглежда от вътрешността на мозъка. Противно на името си обаче, синдромът на експлодиращата глава не съдържа елемент на болка, подуване или някаква друга физическа проява, която може да се свърже с него.

 

Едновременно с усещането за експлозия, може да настъпи перцепция на ярка светлина и спиране на дъха. Често обаче последното е свързано с повишаване на сърдечната честота у засегнатия, вследствие на силната уплаха, която предизвиква подобно преживяване. Нерядко атаката буди чувство за страх у засегнатия и съмнение за настъпващ мозъчен инсулт. Внезапен мускулен спазъм или движение на някой крайник също може да се наблюдават по време на атаката.


 

Епизодите на експлодиращата глава възникват най-често непосредствено преди настъпването на дълбокия сън, а понякога и при излизането от дълбоката фаза на съня, т.е. при събуждане.

 

Честотата на настъпването на атаките е различна. В някои случаи преживяването може да се повтори по няколко пъти през нощта, в рамките на няколко последователни дни. С времето атаките може да нарастнат по честота или да се разредят или напълно изчезнат за дълъг период от време, без да се открива специална причина за това.

 

Кои хора най-често засяга синдромът на експлодиращата глава?

Повишена честота на изява на синдрома се установява сред хората около и над 50-годишна възраст, макар да са описани и случаи при пациенти под 10-годишна възраст. Женският пол е с по-висока честота на засягане в сравнение с мъжкия.

 

Кои са възможните причини за поява на тези атаки?

Сравнително малко е известно за синдрома на експлодиращата глава и възможните фактори, които обуславят настъпването му. Установена е все пак по-висока честота на възникване на синдрома сред хората подложени на стрес или прекомерна умора. Съществуват и различни хипотези, включващи настъпването на микроепилептични припадъци засягащи темпорални лоб, както и евентуални разместване на компонентите във вътрешността на средното ухо и др.

 

Какви мерки е необходимо да се предприемат при наличие на симптомите на синдрома на експлодиращата глава?

По същество състоянието не е животозастрашаващо и рядко предизвиква сериозно влошаване в качеството и продължителността на съня. Въпреки всичко е препоръчително провеждането на консултация със специалист по нарушенията в съня с цел преценка дали наистина се касае за синдрома на експлодиращата глава или има друга подлежаща причина за тези симптоми.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Както и при другите нарушения на съня, воденето на дневник, поне за 2 седмици, е препоръчително средство за откриване на евентуалната причина, която може да стои в основата на възникване на атаките. Намаляване на стреса чрез различни техники за релаксация, йога, топъл душ или четене преди лягане, както и оптимизиране на режима на сън, поне 6 часа в денонощието, са едни от първите мерки, които могат да се предприемат за овладяване на неприятните атаки.

 

В случаите, когато епизодите възникват с висока честота и са свързани с високо ниво на стрес у засегнатите, уместно е по преценка на съответния специалист и включването на трицикличен антидепресант.