Леката обструктивна сънна апнея е най-малко прогресиралата форма на обструктивна сънна апнея. Обструктивната сънна апнея представлява нарушение на съня, което причинява апнеични събития, при които дишането многократно спира и започва по време на сън. Обструктивната сънна апнея се счита за потенциално сериозно заболяване, което може да доведе до неблагоприятни последици за здравето.

 

Леката обструктивна сънна апнея се характеризира с по-малко прекъсвания на дишането в сравнение с умерената до тежката обструктивна сънна апнея. Но тъй като състоянието е леко, може да бъде трудно за страдащия от него да разбере, че го изпитва, което пречи на диагностицирането на леката обструктивна сънна апнея.


 

Сънната апнея включва три сериозни нарушения на съня, при които дишането се прекъсва, докато човек спи. Хората, живеещи с нелекувана сънна апнея, спират да дишат многократно в своя сън. Когато дишането е спряно, мозъкът и останалата част от тялото на човек не получават достатъчно кислород, което се отразява на здравето с течение на времето.

 

Има три вида сънна апнея: обструктивна сънна апнея, централна сънна апнея и смесена (сложна) сънна апнея:

  • Обструктивната сънна апнея е най-честата от трите вида сънна апнея. Това състояние причинява запушване на дихателните пътища, когато меките тъкани в задната част на гърлото колабират, докато човек спи. Обструктивната сънна апнея се класифицира по тежест;
  • Централната сънна апнея не възниква в резултат на блокирани дихателни пътища. Вместо това мозъкът не успява да изпрати правилните сигнали до мускулите, които контролират дишането;
  • Смесената сънна апнея е отделен вид нарушение на дишането при сън, което се класифицира като централна сънна апнея, но се проявява подобно на обструктивната сънна апнея. Обикновено смесената сънна апнея се открива по време на първоначално лечение за обструктивната сънна апнея с устройство за непрекъснатата терапия с положително налягане в дихателните пътища (CPAP)

Обструктивната сънна апнея причинява апнеични събития, които намаляват притока на кръв към мозъка. Когато това се случи, мозъкът получава сигнал за частично събуждане, защото тялото трябва да диша. След като човек се събуди, той може да почувства силно задъхване или задушаване, защото тялото има нужда да поемате въздух. След като бъде поет въздух мозъкът се връща обратно в режим на сън, като процесът започва отново. Този процес може да се случи различен на брой пъти на нощ, в зависимост от тежестта на апнеята.

 

Обструктивната сънна апнея се класифицира като лека, умерена или тежка:

  • Лека обструктивна сънна апнея – при нея човек изпитва 5-14 апнеични инцидента за един час;
  • Умерена обструктивна сънна апнея – при нея страдащият изпитва 15-30 апнеични инцидента за един час;
  • Тежка обструктивна сънна апнея – при нея страдащият изпитва 30 или повече епизода за един час

Въпреки че леката сънна апнея причинява по-малко прекъсвания на дишането от умерената или тежката, от 5 до 14 прекъсвания на дишането на час също са прекалено много и могат да предизвикат нарушение на съня.
 

Референции:
1. American Academy of Sleep Medicine. Obstructive sleep apnea
2. Hudgel DW. Sleep apnea severity classification – revisited
3. National Institutes of Health. Sleep apnea information page
4. National Heart, Lung, and Blood Institute. Sleep apnea
5. Cleveland Clinic. Sleep apnea: management and treatment