Проучване на университет в Дания, проведено сред 1000 здрави мъже, затвърждава една отдавна предполагана, но досега недоказана безспорно взаимовръзка – сънят е особено важен за мъжа, а безсънието може да окаже много по-сериозни полседствия върху мъжкото здраве, отколкото върху женското.

 

Оказва се, че най-сериозният потърпевш от безсънието сред мъжете е тяхното най-мило – мъжествеността. Пълноценният сън се явява неин стожер, а хроничните проблеми със съня бавно я компрометират. 


 

Проучването доказва, че хроничната липса на достатъчно сън афектира качеството на спермата и броя на жизнеспособните сперматозоиди в нея. По отношение на този важен показател качеството на семенната течност при мъжете, които спадат към т.нар. сови, трудно заспиват, или не спят пълноценно, е с около 30% по-ниско в сравнение с тази на пълноценно спящите мъже. Негативният ефект на хроничното недоспиване върху мъжкото здраве се простира и по-далеч.

 

Физическите прегледи на участниците в проучването, които срещат трайни проблеми със съня, показват, че те имат по-малки тестиси и с времето са по-застрашени от хормонален дисбаланс с намалено производство на тестостерон. Независимо от възрастта на мъжа, дефицитът на тестостерон има комплексен негативен ефект върху здравословното му състояние.

 

Така, заключението на учените, провели проучването, е, че качеството и продължителността на съня при мъжете може да се разглежда като фактор, определящ тяхната фертилност и общото им здраве.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Това е първото проучване, доказващо възможния паралел между качеството на съня и „мъжествеността“ на мъжа, но не и първото, проследяващо връзката между двата фактора. Тя се предполага отдавна и е била цел на редица научни трудове в последните години. Разбира се, има неоспорими данни и за важността на съня за здравето на жените, но все още няма факти, доказващи ролята му върху чисто женските жизнени показатели.

 

Докато такива не се установят, пълноценният сън ще се посочва като по-силно влияещ на мъжкия пол, а безсънието – като мощен предрапзолагащ фактор за поява на проблеми с мъжкото здраве.