Парасомнията представлява ненормално поведение по време на сън и се смята, че се дължи на нестабилността на състоянието на съня. Някои от парасомниите са доброкачествени, докато други от тях сочат за възможен основен невродегенеративен процес.


Парасомнията обхваща широк спектър от процеси, включително ненормални и  необичайни двигателни, поведенчески и сензорни преживявания. Прекомерната двигателна активност и ненормалното двигателно поведение, когато присъстват, влияят неблагоприятно върху пациента или партньора в леглото, което води до фрагментация на съня, психосоциални ефекти и дори наранявания.


По принцип повечето парасомнии се срещат по-често при деца и стават по-малко разпространени с напредване на възрастта. Съобщава се, че приблизително 4% от възрастното население има парасомнии. Парасомниите също са по-чести при психиатрични разстройства. Други рискови фактори включват - нарушения на съня, медицински съпътстващи заболявания и злоупотреба с вещества.Парасомниите се категоризират главно въз основа на състоянието на съня, в което са наблюдавани. Трите състояния на съня са - будно състояние (когато човек е унесен, но още не е заспал), NREM-сън (non-rapid eye movement - сън без бързи движения на очите) и REM-сън (rapid eye movement - сън с бързи движения на очите).


NREM-сънят от своя страна е разделен на три етапа (N1, N2 и N3) Преминаването от едно поведенческо състояние в друго не е бързо, а включва реорганизация и преход през различни нервни центрове преди конкретно състояние да се прояви категорично. Последните изследвания показват, че комбинациите от едно или повече от тези състояния могат да доведат до нестабилни състояния и възбудата, от които може да се породи ненормално поведение, проявяващо се като парасомнии.

 

Предполага се също, че нарушения при аферентните неврони, които провеждат сетивна информация от различни органи и тъкани към структури на централната нервна система, могат да доведат до двигателна активност при установяване на възбуди.


Повечето от парасомниите, които са свързани с NREM-съня възникват при третия етап (N3). Всяко състояние, което насърчава фрагментацията на NREM-съня (като състояния на болка, синдром на неспокойните крака, периодични движения на крайниците, дихателни нарушения, свързани със съня и др.), повишава риска от парасомнии. Също така, условията на увеличена нужда от сън, включително лишаване от сън и седативни лекарства, са рискови фактори за парасомнии.

 

Някои гени също се считат за рисков фактор за развитие на парасомнии. При близки родственици на пациенти с парасомнии има по-голямо разпространение на подобни състояния.


Библиография:
Ohayon MM, Guilleminault C, Priest RG. Night terrors, sleepwalking, and confusional arousals in the general population: their frequency and relationship to other sleep and mental disorders. The Journal of clinical psychiatry.
Waters F, Moretto U, Dang-Vu TT. Psychiatric Illness and Parasomnias: a Systematic Review. Current psychiatry reports.