Безсънието е едно от най-честите оплаквания и се характеризира с трудности при заспиване. Съществуват множество видове безсъние в зависимост от продължителността и потенциалните причини за него. От видовете, които продължават по-малко от три месеца, по-често срещана е краткотрайната или острота инсомния.


Какво е остро безсъние?

Острата инсомния или острото безсъние продължава по-малко от три месеца и често е свързана с установима причина. Безсънието е налице, когато човек изпитва трудности при заспиване или поддържане на сън или когато сънят не води до отпочиналост или пък е с лошо качество.


 

Състоянието може да бъде свързано с ранни сутрешни събуждания. Други проблеми свързани с остра инсомния включват нарушения на циркадния ритъм на съня, както и безсъние при голяма надморска височина.


Какви са симптомите на остро безсъние?

Съществуват множество симптоми за остро безсъние, като:

 • Трудно заспиване;
 • Ранни сутрешни събуждания;
 • Умора или сънливост през деня;
 • Нарушено внимание или лоша концентрация;
 • Промени в настроението (включително притеснения или намалена мотивация или изтощение);
 • Социална или професионална дисфункция (като повече грешки или злополуки);
 • Напрежение, главоболие или стомашни проблеми

Какви са причините за остро безсъние?

Съществуват много потенциални причини за остра инсомния, вариращи от физически и психологически до социални и екологични. В повечето случаи инсомнията изчезва, когато засегнатото лице се адаптира или вече не е обект на причината за острото безсъние. Тези потенциални причини включват:

 • Промени в шума, осветлението, температурата или други условия на средата за сън;
 • Лекарства;
 • Употреба на кофеин или никотин;
 • Болка;
 • Стрес (вариращ от рутинни стресови фактори до реакции на скръб);
 • Никтурия (нощно ставане за уриниране)

Каква е диагностиката за остро безсъние?

Безсънието не изисква специални изследвания, за да бъде диагностицирано. Всъщност диагнозата може да бъде поставена от лекар, който снема анамнеза (медицинска история) и извършва физикален преглед. Важно е при пациент да бъдат взети предвид и неговите съпътстващи основни състояния, психиатрични и неврологични разстройства, нарушения на съня и медикаменти, които приема.


Сънната апнея и синдромът на неспокойните крака са най-честите причини за вторично безсъние. В някои случаи може да бъдат назначени и допълнителни тестове, въпреки че това е рядко.


Какво е лечението за остро безсъние?

Ако безсънието продължава повече от три месеца, то може да бъде определено като хронично безсъние. Когато това се случи, може да се наложи лечението със сънотворни средства или когнитивно-поведенческата терапия за безсъние да бъдат продължени.


Библиография:
Ellis JG, Perlis ML, Neale LF, Espie CA, Bastien CH. The natural history of insomnia: focus on prevalence and incidence of acute insomnia
Riemann D, Baglioni C, Bassetti C, et al. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia
Insomnia. National Heart Lung and Blood Institute Diseases and Conditions Index