Нощната хипогликемия представлява ниска кръвна захар, която се появява по време на сън. За да бъде намален рискът за възникването на състоянието е необходимо внимателно да бъдат следени нивата на кръвната захар, както и да бъде поддържан режим на здравословно хранене, заедно с подходяща схема за инжектиране на инсулин.


Ако човек изпитва нощна хипогликемия, е необходимо да се консултира с лекар за разработването на стабилен план за контролиране и предотвратяване на бъдещи случаи на нощна хипогликемия.


Как може да бъде контролирана или предотвратена нощната хипогликемия?


При възникване на нощна хипогликемия, трябва да бъдат предприети същите действия, които са необходими за справяне със състоянието през деня, като прием на бързодействащи въглехидрати (глюкоза, фруктоза, захароза).


Ако някой друг човек проявява признаци на ниска кръвна захар през нощта, той трябва да бъде събуден. Ако потърпевшият се събуди и може да седне сам, той трябва да приеме бързодействащи въглехидрати - глюкоза и декстроза. След това той трябва да приеме храна и да проверява нивата на своята кръвна захар на всеки няколко часа.


Ако потърпевшият не се събужда, е необходимо партньорът му да използва комплекта за спешна употреба на глюкагон. Ако в дома на потърпевшия няма такъв комплект, необходимо е да бъде потърсена спешна помощ. Ако лицето спре да диша и няма пулс, е необходимо да бъде предприета започнете кардиопулмонална ресусцитация (CPR).


След като човек се събуди напълно след инжектирането на глюкагон, той трябва да приеме храна и да проверява кръвната си захар на всеки няколко часа. За да бъде предотвратена продължителна, дългосрочна нощна хипогликемия, е нужна консултацията със специалист, както и:

  • Проверяване на нивата на кръвната захар преди лягане;
  • Придържане към редовните хранения;
  • Ако е необходимо, дозата на инсулина трябва да бъде коригирана преди лягане

Някои хора с диабет тип 1 могат да използват устройство за непрекъснат мониторинг на глюкозата, за да предотвратят спешни случаи с ниска кръвна захар. Устройство под кожата измерва кръвната захар на всеки няколко минути. Устройството също притежава аларма, която може да бъде настроена да издава сигнал, когато нивата на кръвна захар са твърде ниски или твърде високи.


Кога трябва да бъде потърсена лекарска помощ?

Важно е да бъде потърсена лекарска помощ, когато пациентът разбере или заподозре, че страда от нощна хипогликемия. След това пациентът и лекарят могат да обсъдят план за контролиране на диабета. Някои възможни предложения, които лекарят може да даде, включват:

  • Промяна на дозата, вида или времето на инжектиране на инсулина;
  • Промяна на дозата, вида или времето на прием на други лекарства;
  • Разработване на нова стратегия за мониторинг на кръвната захар, като непрекъснат мониторинг на глюкозата


Библиография:
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). Continuous glucose monitoring
National Center for Biotechnology Information (NCBI). Martin-Timón I, et al. Mechanisms of hypoglycemia unawareness and implications in diabetic patients
Healthline. Tips to Avoid Nocturnal Hypoglycemia When You Have Type 1 Diabetes