Промените в естествения циркаден римъм на тялото дават много по-дълбоко отражение върху жизнените процеси, отколкото се предполагаше. Оказва се, че нарушенията на съня повлияват дори на състава на кръвта. Продължителното бодърстване през нощта и сънят през деня нарушават нормалната секреция на поне 100 белтъка в състава на кръвната плазма, които участват в ключови жизнени процеси. Това установява проучване на университет в Колорадо, САЩ, и доказва, че дори временните нарушения на съня може да провокират физиологични проблеми, пагубни за доброто ни здраве.

 

Проучването е първо по рода си, проследяващо вариациите в белтъчния състав на кръвната плазма в рамките на едно денонощие и това как те се повлияват от промените в циркадния ритъм на тялото. Нарушенията на съня провокират точно такива промени, които в дългосрочен план оказват сериозно влияние върху състава на кръвта ни.


 

Учените установяват, че безсънието, продължителното будуване нощем и компенсирането им със сън през деня оказва влияние върху плазмените нива на някои ключови кръвни белтъци. Някои от тях участват в регулацията на кръвната захар, други - в производството на енергия, а има и такива ключови за нормалното функциониране на имунната система. Това откритие затвърждава по недвусмислен начин отдавна установеното предположение, че продължителните нарушения на съня повишават риска от хронични здравословни проблеми като диабет, отслабена имунна система, често боледуване и др.

 

Откритието е направено след проследяване състоянието на няколкодесетки доброволци в САЩ, които са се подложили на няколкодневни драстични промени в циркадния си ритъм – будували са и са се хранили нощем, а денем са спали. По самата си същност този модел на цикъла сън-бодърстване е естествено наложен при около 20% от световното население, което работи на смени. При контролната група учените установяват бърза аклиматизация на организма към новия режим и липса на сериозни оплаквания, с изключение на по-високата уморяемост през първите 2-3 дни. След това видимо организмът на доброволците изглеждал приспособен към новите периоди на сън и бодърстване.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Макар и невидими обаче последствията били на лице и се простирали в дълбочина – чак до промени в състава на кръвта. Само в рамките на 3-4 дни след налагане на промените в циркадния ритъм на доброволците се установява, че протеини, които нормално се секретират нощем, вече бележат пик на концентрациите си през деня, и обратно. Един от тези протеини е глюкагон. Под негово влияние черния дроб освобождава голямо количество глюкоза в кръвта от своя резерв. Този протеин нормално се синтезира през деня в случаите, когато на тялото е необходима повече енергия. При нарушения на съня и будуване нощем се установява пик на концентрациите на глюкагон през нощта, при това със стойности, по-високи от нормалните през деня. Според учените продължителното излагане на такива условия неизменно повишава риска от затлъстяване и диабет.

 

Все още не е ясно дали нарушенията в модела на съня са пряка причина за опасните вариации в протеиновия профил на кръвта, или те идват от храненето през нощта. Която и да се окаже причината обаче проучванетo на американските учени за пореден път доказва неблагоприятния ефект на проблемите със съня върху общото ни здравословно състояние и нуждата от нормализиране на нарушения циркаден ритъм колкото се може по-бързо.