Сънят има жизненоважна роля в работата на мозъка, както и във физиологията на много системи на организма. Проблемите със съня са широко разпространени и включват дефицит в количеството и качеството на съня.


Проблемите със съня, които влияят на непрекъснатостта на съня, заедно се обозначават като нарушения на съня. Множество фактори допринасят за нарушаването на съня, като се започне от начина на живот и факторите на околната среда до нарушения на съня поради различни медицински състояния.


Нарушенията на съня имат значителни неблагоприятни краткосрочни и дългосрочни последствия за здравето. Те са свързани с повишена активност на симпатиковата нервна система (която контролира дейността на вътрешните органи без участието на съзнанието) и хипоталамо-хипофизарно-надбъбречна ос (хипофизата и хипоталамусът са основните центрове на регулация на хормоналното действие на периферните ендокринни органи), метаболитни ефекти, промени в циркадния ритъм и възпалителни реакции.При здравите възрастни, краткосрочните последици от нарушаването на съня включват - повишена чувствителност към стрес, соматична болка (която идва от сухожилията, ставите, костите, кръвоносните съдове, както и от самите нерви), намалено качество на живот, емоционални разстройства и разстройства на настроението, както и когнитивен дефицит, нарушения на паметта и работоспособността.


За подрастващите, психичното здраве, училищното представяне и поведението се влияят от нарушаването на съня. Когнитивните умения на децата също са свързани с нарушаване на съня при тях.


Дългосрочните последици от нарушаването на съня при иначе здрави лица включват - хипертония, дислипидемия (всяко отклонение в стойностите на мастните вещества в кръвта), сърдечносъдови заболявания, проблеми, свързани с теглото, метаболитен синдром, захарен диабет тип 2 и колоректален рак. Увеличава се и общата смъртност при мъжете, които имат нарушения на съня.


При много медицински състояния нарушаването на съня може да намали качеството на живот при деца и юноши, както и може да влоши тежестта на често срещаните стомашно-чревни нарушения.


Поради наличието на потенциалните последици от нарушаването на съня при пациентите медицинските специалисти помагат за оптимизиране на продължителността и пълноценността на съня им.


Източници:

National Center for Biotechnology Information