Какви са причините за катаплексия?

Катаплексията е внезапна мускулна слабост, която възниква, докато човек е буден. Състоянието се предизвиква от силни емоции. Отключващите състоянието преживявания обикновено са положителни, като смях или приятна изненада. Епизодите също могат да бъдат предизвикани от гняв, но рядко от стрес, страх или физическо натоварване. Понякога нарколепсия може да бъде придружена от внезапна загуба на мускулен тонус (катаплексия), която може да бъде предизвикана от силни емоции.


Когато пациент страда от нарколепсия с катаплексия, мозъкът му изпитва липса на достатъчно количество хипокретин (орексин) – протеин в мозъка, който играе важна роля в поддържането на будното състояние и REM-съня. За други части на мозъка също се смята, че контролират фазите на съня и играят роля в предизвикването на нарколепсия с катаплексия.Кой е изложен на риск от катаплексия?

В повечето случаи нарколепсията не се унаследява. Въпреки това, около 10 % от пациентите с нарколепсия и катаплексия имат близки роднини, които показват симптоми на тези състояния.
Други рискови фактори и причини за нарколепсия с катаплексия включват:

  • Травматични наранявания на главата или мозъка;
  • Тумори в близост до области на мозъка, които контролират съня;
  • Автоимунни заболявания, които могат да накарат имунната система да атакува мозъчните клетки, които съдържат хипокретин;
  • Инфекции, като свински грип (вирус H1N1), както и инжектиране на ваксината срещу вируса H1N1

При наличие на нарколепсия, човек вероятно ще изпита и епизод на катаплексия в даден момент от своя живот, но не всеки човек с нарколепсия изпитва катаплексия като постоянен симптом.


Как се диагностицира катаплексията?

При подозрения за наличие на нарколепсия с катаплексия може да бъде назначен един или повече от следните тестове, които да помогнат за поставянето на диагнозата:

  • Извършване на цялостен физикален преглед, за да бъде оценено цялостното здравословно състояние на пациента и да бъде потвърдено, че симптомите не са причинени от друго, вероятно по-сериозно, състояние;
  • Попълване на писмена оценка, като например Станфордския въпросник за нарколепсия или скалата за сънливост на Епуърт (Epworth), за да бъде научено повече за навиците на сън на пациента и да бъде проверено колко тежки са неговите нарколептични симптоми;
  • Извършване на вид изследване на съня (полисомнограма), което записва какво се случва с мускулите и мозъка на пациента, докато той спи;
  • Извършване на многократно изследване на латентността на съня, при което пациентът прави кратки дремки през деня, разпределени на няколко часа, за да бъде видяно колко бързо заспива той при тези дремки;
  • Може също да бъде взета проба от цереброспиналната течност (ликвор). Като тази течност бъде изследвана за необичайни нива на хипокретин.

 

Библиография:
National Health Service (NHS). Narcolepsy
American Sleep Association (ASA). About narcolepsy/cataplexy
National Institute of Neurological Disorders and Stroke (n.d.). Narcolepsy fact sheet