Нерегулярният ритъм на сън и бодърстване представлява едно от нарушенията на т.нар циркаден, 24-часов - денонощен ритъм. Характеризира се с липса на ясно отграничени в денонощието фази на сън и будно състояние, като последните са разпръснати в интервали около 3 часа през цялото денонощие. Общото количество сън обаче остава в рамките на нормалното за съответната възраст.

 

Каква е причината за възникване на това нарушение?


Голяма част от физиологичните процеси в организма, хормоналната секреция, поведенческите прояви, в това число най-вече цикълът сън-бодърстване подлежат на т.нар 24-часов (циркадианен) ритъм. Генератор на последния представлява т.нар супрахиазматично ядро, локализирано в хипоталамуса на мозъка.

 

При човека светлината оказва важна роля, изпращайки сигнал към мозъка и по този начин настройвайки „биологичния му часовник”. Освен светлината, физическата активност през деня и ендогенния мелатонин също имат значение в съгласуването на този вътрешен ритъм.

 

Причина за поява на тези нерегулярни фази на сън и бодърстване в денонощието може да се окаже както загубата на неврони в супрахиазматичното ядро и липса на адекватен отговор към външни стимули – в това число светлината, което се наблюдава при невродегенеративните заболявания, в това число болест на Алцхаймер, така и недостатъчната експозиция на дневна светлина и неадекватната социална и физическа активност през деня.

 

Кои хора засяга нарушения ритъм сън-бодърстване?

Състоянието е сравнително рядко срещано или по-често остава недиагностицирано. Често будуването нощно време може да се приеме за вид инсомния, докато кратките дрямки през деня може да се приемат за повишена дневна сънливост.

 

Факт е, че нерегеулярният ритъм на сън и бодърстване се среща по-често в напреднала възраст, наред с понижената физиологична регулация и хормонална секреция. Хората, страдащи от невродегенративни заболявания, в това число болест на Алцхаймер, имат висока честота на развитие на това състояние. Освен при тях рискова група представляват и хората, преживели мозъчна травма, както и тези с когнитивен дефицит.

 

Не само хората, страдащи от неврологични заболявания, могат да имат такова нарушение. Недостатъчната експозиция на светлина през деня, липсата на физическа активност, както и лошите навици на заспиване могат да се окажат фактор за развитието на заболяването при хора, които имат „слаб” биологичен часовник.

 

Какви са симптомите на състоянието?

Заболяването се характеризира с липса на ясна денонощна ритмика в появата на сън и будно състояние, като последните са разпределени в рамките на денонощието в приблизително 3 кратки епизода ( всеки траещ около 1 до 4 час). Количеството сън обаче като цяло остава в рамките на нормалното за съответната възраст.

 

Нощният сън е силно фрагментиран и къс като продължителност, а дневната активност включва множество кратки дрямки. Затова на преден план идват оплакванията от трудно поддържане на съня нощно време и повишената дневна сънливост. Най-дълъг като продължителност е сънят между 2 и 6 часа сутринта.

NEWS_MORE_BOX

 

Как се поставя диагнозата и какви мерки могат да се предприемат?

Диагнозата на заболяването се основава преди всичко на анамнезата за силно фрагментиран сън и дневна активност включваща периоди на повишена сънливост. Желателно и воденето на дневник на съня, обхващащ период от поне 7 дни назад. Регистрацията на поне 3 нерегулярни интервала между епизодите на сън и бодърстване в рамките на денонощието насочват към наличието на това нарушение.

 

Максималното излагане на дневна светлина и избягването или силното редуциране на светлината и шума вечерно и нощно време са първите мерки, които се предприемат след поставяне на диагнозата. Проучвания показват и благопритен ефект от прием на мелатонин в комбинация с повишена експозиция на светлина. Дневната физическа и социална активност също са препоръчителни.