Какво представлява сънливостта?

Сънливостта представлява желанието за сън, което обикновено се увеличава, колкото по-дълго време останем будни. Освен по естествени причини сънливостта може да бъде причинена и от различни състояния и проблеми със съня.


По-конкретно, сънливостта е свързана с натрупването на химически агент или невротрансмитер (химическо сигнално вещество на нервната система) в мозъка, наречен аденозин. Аденозинът може да се натрупва между и в нервните клетки и по-високите му нива в ретикуларната активираща система (сложен сноп от нерви в мозъка, който е отговорен за регулирането на будното състояние и преходите между сън и будно състояние) в продълговатия мозък, са свързани с по-високи нива на сънливост.Интересен факт е, че кофеинът действа, като блокира действието на аденозин в мозъка, което води до бодрост. Алкохолът пък засилва действието на аденозин и допринася за усещането за сънливост. Сънливостта може да се появи нормално или да се дължи на основно нарушение на съня.


Хората изпитват сънливост всеки ден, особено преди заспиване. Степента на сънливост може да се увеличи, колкото по-дълго време човек остава буден. Също така човек изпитва повишена сънливост по времето, което е предназначено за сън, например през нощта. Това е свързано с ролята на циркадния ритъм. Сънливостта може също да се влоши по време на периоди на лишаване от сън. Когато човек страда от сън с лошо качество, обикновено се чувства по-сънлив през деня.


Какви са причините за повишена сънливост?

Твърде повишена сънливост, когато човек спи достатъчно през нощта, може да бъде индикация за нарушение на съня. Прекомерната дневна сънливост, често измерена чрез скалата за сънливост на Епуърт (един от най-широко прилаганите методи за субективна оценка на сънливостта през деня), е често срещано оплакване сред лицата със сънна апнея или нарколепсия.

 

Всяко от тези състояния води до фрагментация на съня, което нарушава възстановителния процес на съня. Някои хора имат сънливост без ясна причина в резултат на състояние, наречено идиопатична хиперсомния.


Освен това, сънливостта може да бъде в резултат от консумация на храни, богати на триптофан (аминокиселина, намираща се в различни храни, например пуйка), консумация на алкохол или като нежелана реакция при прием на лекарства. След хранене усещането за сънливост се нарича постпрандиална сънливост.


Важно е различаването на сънливостта от умората. В сферата на проблемите със съня, умората е често срещано оплакване при инсомния. В такива случаи хората с умора обикновено не могат да заспят.


Библиография:
1. Holst SC, Landolt H-P. Sleep homeostasis, metabolism, and adenosine. Curr Sleep Medicine Rep
2. Ferré S, O'Brien MC. Alcohol and caffeine: the perfect storm. J Caffeine Res
3. National Institute of General Medical Sciences. Circadian rhythms
4. Slater G, Steier J. Excessive daytime sleepiness in sleep disorders
5. Verywell Health. Definition and Possible Causes of Sleepiness