Частта от мозъка, която има отношение към мисловната дейност работи много по-активно по време на сън, отколкото в будно състояние. Докато човек спи – мозъкът много детайлно трябва да „прегледа“ и анализира цялата информация, която е постъпила през деня.


Паралелно с това се осъществява търсенето на грешки и проблеми в работата на невронните мрежи, което от своя страна има за цел да бъдат отстранени и дейността на мозъка да не се компрометира. Цялата тази натрупана информация се оценява отново във взаимовръзки, които иначе могат да убягнат на съзнанието.


Каква е причината да сънуваме нещо, което се случва след време?


Под влияние на емоциите неща, които сме чули или видели могат да останат неасимилирани от съзнанието, така пропускаме част от информацията, която възприемаме, но мозъкът я съхранява. Ако, обаче, тази информация е част от верига събития, ние можем да сънуваме тези събития, които да се случат в рамките на следващите дни и причината е, че неосъзнатото от деня по време на сън може да се превърне в осъзнаване, докато мозъкът ни прави различни взаимовръзки.


Този тип обработка по време на сън позволява открояването на невидими за нас взаимовръзки, които ще доведат до дадено събитие в бъдеще. Идеята е, че мозъкът може да забележи зависимости, които са започнали да се развиват и ние да ги сънуваме, а те да се случат след няколко дни. Но това реално не е бъдещето или вид предсказание.


Тази методика за извеждането на взаимовръзки позволява част от информацията да бъде изтривана и по този начин да се отстранява ненужното.


В продължение на 15 години неврологът от САЩ - д-р Джулия Мосбридж изследва хора и доказва, че при 40% от тях сънуваните събития се сбъдват. Тя документира сънищата на своите пациенти и доказва, че те реално се случват най-често през следващите ден или два.


Някои специалисти смятат, че отношение има т. нар. пинеална жлеза или по-известна като епифиза. Информацията, която се възприема с нея се разпределя по неврони по време на сън, но според натрупаните до момента доказателства в медицината тя няма място в трупането на информация.