Вероятно много от нас често се питат какво означават сънищата и дали можем да ги интерпретираме.


Всеки един сън представлява своеобразна комбинация от нашите чисто биологически инстинкти, възприемането на културната среда, в която живеем, и личния ни опит.


Когато сънуваме, мозъкът ни сътворява истории, които се състоят именно от тези съставни части. Често сънищата ни пресъздават вече отминали събития, а понякога, докато сънуваме, наяве излизат подсъзнателни мисли и чувства, които все още не са намерили почва да изкристализират в съзнанието ни.


Понякога историите са свързани със заплетени сюжети и често присъстват подробни визуални или вербални игрословици, които пък от своя страна ни помагат да разгадаем смисъла на съня. Или по-скоро да го интерпретираме?


Сънищата, и тяхното значение, са мистериозна област, която владее интереса на човечеството от най-древни времена. Все още се провеждат различни изследвания, представящи различни гледни точки и открития по въпроса.

 

NEWS_MORE_BOX


Така например учени от Германия установяват, че кошмарите през нощта до голяма степен отразяват емоции и вътрешни преживявания и нямат пряка връзка с реални събития от живота ни.


Психологът Патриция Гарфилд пък, която е и водещ изследовател в областта на сънуването и сънищата и съосновател на Association for the Study of Dreams, дефинира 12 основни типа сънища, които биват сънувани от хората по целия свят. Тя описва всички тях в своята книга The Universal Dream Key. Всеки един сън има добър и негативен вариант.


Ето и най-често срещаните сънища според Гарфилд:


  • Преследване;
  • Раняване, болест или смърт;
  • Проблем с превозно средство;
  • Провал на изпит;
  • Падане от високо / давене;
  • Гол съм, или неподходящо облечен, на публично място;
  • Изпускане на самолет или кораб;
  • Изгубване или преследване;
  • Телефон, или друго устройство, блокира;
  • Разразява се бедствие наоколо.„Щастливите варианти“ на тези сънища са другата част от най-сънуваните истории. Със сигурност обаче предстои да се провеждат и анализират много други изследвания и проучвания в една от най-загадъчните и интересни сфери от нашия живот ...