Специалисти провеждат изследване, с помощта на което да установят дали е намалява обемът на мозъка при пациенти със сънна апнея.

 

Сънната апнея е състояние, което влошава качеството на съня. Характерно за това заболяване е спирането на дишането през нощта, което може да се случи веднъж или повече пъти. Поради тази причина пациентите със сънна апнея използват специфичен апарат за дишане по време на сън.


 

Нарушенията в съня и особено сънната апнея водят до по-висок риск от деменция. Болестта на Алцхаймер е хронично невродегенеративно заболяване, което се характеризира с натрупването на бета-амилоидни плаки в различни части на мозъка.

 

В проведеното изследване учените проверяват връзката между натрупаните бета-амилоидни плаки, сънната апнея и размера на различните мозъчни структури.

 

В него са включени 122 души на средна възраст 69 години, които нямат изявени проблеми с паметта. При общо 26 души са отркити амилоидни плаки в мозъка.

 

На всеки един участник е направен скрининг на мозъчните структури, изследвана е способността на всеки един да запаметява различна информация, освен това е проследено и качеството на техния сън през нощта. Проведените тестове за паметта са повторени средно след около 21 месеца.

 

От резултатите специалистите установяват, че при пациентите с по-тежка форма на заболяването сънна апнея и налични амилоидни плаки в мозъка, рискът от понижаване на обема на различни части от мозъка е по-голям. Това са областта на медиалния темпорален лоб на мозъка, включително хипокампуса, който има важна роля за много от функциите му като паметта. Нарушенията в тази област водят до появата на болест на Алцхаймер.

 

При пациенитите, при които не са открити амилоидни плаки, не се наблюдават изменения в обема на мозъка, без значение от степента на сънната им апнея.

 

В заключение учените отбелязват, че при пациентите с натрупване на бета-амилоидни плаки по-тежката форма на сънна апнея се свързва с по-нисък обем на мозъка в областта на медиалния темпорален лоб на мозъка, което предполага загуба на клетки. Следователно някои пациенти, страдащи от сънна апнея, са по-уязвими към неблагоприятните последствия от заболяването.

 

Изследването е публикувано в сп. Neurology.

 

Референции:

https://n.neurology.org/content/early/2023/05/31/WNL.0000000000207421

https://edition.cnn.com/2023/05/31/health/sleep-apnea-snoring-brain-volume-wellness/index.html