Кошмарите представляват дълги, често описателни сънища, чиито картини предизвикват чувството за страх, безпокойство или тъга. Това може да стане причина за преждевременното събуждане на сънуващия ги. В някои случаи споменът за съня може да стане причина за трудно заспиване отново или дори може да предизвика засилена тревожност през деня. Изолираната им поява е сравнително нормално явление, но когато кошмарите зачестят и водят до екстремно вътрешно напрежение, тогава може да се превърнат в изтощително разстройство на съня.

 

Най-често кошмарите възникват по време на бързовълновата фаза на съня (REM – фаза), когато настъпват динамични промени в човешкото тяло на фона на пълна мускулна релаксация. REM – фазата на съня преобладава през втората половина на нощта, когато спящият е по-лесно да бъде събуден. Събуждайки се, той често сам извиква спомена за травматичния сън.


 

Началото на поява на кошмарите датира от ранно детство, преди 10 годишна възраст, като момичетата са по-често засегнати от момчетата. С възрастта тяхната поява се асоцииара с наличието на външни стресори, безпокойство или травма. Често са част от клиничната картина и на много психиатрични заболявания.

 

Появата на кошмарите често се възприема за нормално явление докато те не се превърнат в пречка в постигането на пълноценен сън, нормалното развитие, както и психосоциалната активност.

 

Каква е връзката между кошмарите и REM – съня?

 

Обикновено всеки човек прекарва около 2 часа от нощта в сънуване. Активатор на REM – фазата на съня се явява моста (мозъчна структура), от където нервните сигнали преминават към т.нар. таламус, а оттам към мозъчната кора, активирайки различни зони, имащи отношение към процесите на учене, мислене, планиране и организиране и др. От друга страна мостът изпраща потискащи сигнали към невроните в гръбначния мозък, предизвикващ по този начин краткотрайна парализа на мускулите. Ако възникне нарушение в последния процес е възможно сънуващият да „одухотвори” своя сън, като в зависимост от неговия характер, това може да се окаже потенциално опасно явление както за него самия, така и за спящия наблизо.

 

По време на REM – фазата се активират полета в мозъчната кора, отговорни за осъществяването на процеса на учене. Това може да има важно значение, обясняващо нуждата от REM сън в усвояването на нова информация – процес, който има съществена роля в ранна детска възраст. Това обяснява и по-големият дял на REM съня при новороденото, в сравнение с този при възрастните.

 

Значението на REM – сънят се доказва още с факта, че хората усвоили дадено умение и след това лишени от NREM – сън могат да си припомнят наученото след събуждане, докато тези лишени от REM – сън не могат.

 

Някои учени смятат, че сънищата и в частност кошмарите са опита на мозъка да открие смисъл от случайно получени сигнали по време на REM - съня. Една терория предполага, че когато се опитва да организира и интерпретира тези сигнали, кортексът създава „история” от фрагментираната мозъчна активност.

 

Кога възникват кошмарите?

 

Възможни причини за настъпването на кошмари са:

  • Стрес или безпокойство – в 60% от случаите, сериозно събитие в живота предшества появат на комари;
  • Фебрилно състояние;
  • Загуба на любим човек;
  • Странична реакция или нежелана лекарствена реакция към дадено лекарство;
  • Като част от синдрома на отнемане – след спиране консумацията на сънотворни лекарства и др.;
  • Прекомерна алкохолна консумация или внезапно спиране на алкохола;
  • Сънна апнея или друго нарушение на съня – нарколепсия и др.;
  • Хранене непосредствено преди лягане, което ускорява метаболизма и активира мозъчната активност.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Само в 1% от случаите се налага медикаментозна терапия, особено в случаите, когато кошмарите нарушават качеството и количеството на съня, както и имат отражение върху ежедневното функциониране.

 

Важно е на първо място да се открие причината за поява на кошмарите и да се работи в тази посока, заедно със спазването на определени хигиенни навици на заспиване, намаляване на стреса, избягване на консумацията на кофеин, алкохол и никотин преди лягане и др.