Сънят е универсално и жизненоважно поведение, по време на което животните възстановяват енергията си и организират спомените си. При по-развитите гръбначни животни, като бозайниците и птиците, сънят се класифицира в два цикъла (REM и NREM), които се редуват циклично през определен период от време. Първо идва NREM, като по време на този цикъл тялото възстановява тъкани, изгражда кости и мускули и укрепва имунната система. Сънищата се случват по време на REM фазата, която обикновено започва 90 минути след заспиване и поне първият й период трае около 10 минути. По време на цикъла, който става все по-силен и дълбок с всеки изминал път, мозъкът е толкова активен, колкото и в будно състояние, и работи интензивно за консолидация на паметта.

 

Въпреки че нашите познания за нервните механизми, които стоят в основата на съня, постепенно напредват, основните молекулни фактори, които регулират съня, все още не са известни. През настоящата година обаче няколко проучвания успяха да хвърлят светлина върху належащия научен въпрос.


 

Статия в Cell Reports ни информира, че по време на REM и будно състояние се освобождава невротрансмитер, познат като ацетилхолин. Въпреки че този факт е бил отдавна известен на учените, не е било ясно всъщност кои рецептори са директно включени в регулирането на цикъла. Използвайки съвременни генетични инструменти за генно модифициране и провеждане на генетичен скрининг за фактори, чието инхибиране би причинило нарушения на съня, изследователският екип идентифицира два рецептора (Chrm1 и Chrm3), чието изваждане от строй причиняват загуба на сън. Изключването на Chrm1 намалява и фрагментира REM съня, докато прекъсването на Chrm3 намалява продължителността на NREM съня. Когато и двата фактора са отстранени, REM сънят изчезва почти изцяло.

 

Друго проучване, публикувано този път в Nature, съобщава за конкретни молекули, които са въвлечени при загубата на сън. Използвайки имунохимични анализи и масспектрометрия, изследователите идентифицират 80 протеина, които са хиперфосфорилирани в мозъка на сън-лишени и сънливи агенти. Това означава, че колкото по-дълго организмът остава буден, толкова повече фосфатни групи ще натрупат протеините. Напротив, при получаване на нужните дози сън се наблюдава обратен процес на дефосфорилация.

 

Имайки предвид ролята на съня за физическото и ментално здраве на индивидите, подобно натрупване на научно знание не е самоцелно, ами притежава съществена медицинска стойност.