Човекът може да не изпада в хибернация подобно на мечките и други видове животни, но има нужда от повече сън през зимния сезон. Независимо дали е нощна птица или обича да става рано, биологичният му часовник се настройва спрямо слънцето. 

 

На практика промяната на продължителността на деня и излагането на светлина през годината може да повлияе на количеството и качеството на съня. Трудно е обаче да се каже как това се прилага на практика.


 

Въпреки че проучвания, при които хората оценяват собствения си сън, предполагат увеличаване на продължителността му през зимата, са необходими обективни мерки, за да се определи как точно сезоните влияят на спането.

 

Дори хората, живеещи в градовете, които често съобщават за нарушения в режима си на спане, изпитват по-дълъг REM сън през зимата, отколкото през лятото, и по-малко дълбок сън през есента.

 

Вероятно едно от най-ценните постижения в човешката еволюция е почти невидимата разлика на сезонността на поведенческо ниво. Това обяснява д-р Дитер Кунц от Клиниката по сън и хрономедицина в болница в Берлин. Архитектурата на човешкия сън варира значително през сезоните при възрастно население, живеещо в градска среда.

 

Направена е полисомнография на 292-ма пациенти, които изпитват затруднения, свързани със съня, като е използвана специална лаборатория, в която пациентите са помолени да спят естествено без будилник, като качеството, продължителността и вида на съня могат да бъдат наблюдавани. 

 

Въпреки че нарушенията на съня биха могли потенциално да повлияят на резултатите, това прави голяма проучвателна група, равномерно разпределена през цялата година, което позволява изследване на разликите от месец за месец.

 

Изключени са пациенти, които приемат лекарства като сънотворни. Изключени са и тези с латентност на REM сън, по-голяма от 120 минути, което предполага, че първият епизод на REM сън е бил пропуснат. 

 

След като тези изключения са направени, остават 188 пациенти. Повечето от техните диагнози не показват сезонен модел, но безсънието е по-често диагностицирано към края на годината.

 

Въпреки че пациентите са били базирани в градска среда с ниско излагане на естествена светлина и високо светлинно замърсяване, което би трябвало да повлияе на всяка сезонност, регулирана от светлината, фини фини, но “поразителни” промени през сезоните. 

 

Въпреки че общото време на сън изглежда с около час по-дълго през зимата, отколкото през лятото, този резултат не е статистически значим. От друга страна REM сънят е бил с 30 минути по-дълъг през зимата, отколкото през лятото. Известно е, че REM сънят е пряко свързан с циркадния ритъм, който се влияе от променящата се светлина. Въпреки че изследователският екип признава, че тези резултати трябва да бъдат валидирани в популация, която не изпитва затруднения със съня, сезонните промени може да са дори по-големи при здрава популация.

 

Въпреки че времето за бодърстване на повечето хора в момента е извън техния контрол, поради училищни или работни графици, обществото може да се възползва от приспособления, които биха позволили на хората да реагират по-ефективно на променящите се сезони. 

 

Междувременно лягането по-рано през зимата може да помогне за приспособяването към сезонността, повсеместна във всяко живо същество на Земята. 

 

Референции:

Dieter Kunz & etc. Seasonality of human sleep: Polysomnographic data of a neuropsychiatric sleep clinic.  Frontiers in Neuroscience - https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2023.1105233/full